obr1 obr2 obr3 obr4

Krúžky v školskom roku 2017/2018 formou vzdelávacích poukazov

 1. Dopravná výchova (R. Minich)
 2. Fyzika v laboratóriu je hračka (Mgr. M. Vančo, PhD.)
 3. Deutsch aktiv (Ing. R. Kantová)
 4. Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky (Mgr. M. Vančo, PhD.)
 5. Biológia zo života (Mgr. E. Fulmek)
 6. Divadelný krúžok (Mgr. Z. Chalupová)
 7. Športové hry (Mgr. E. Fulmek)
 8. Krúžok žurnalistov (Mgr. Z. Chalupová)
 9. Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z chémie (Mgr. B. Szárazová)
 10. Výpočtový seminár z chémie (Mgr. B. Szárazová)
 11. Každodenná angličtina (Mgr. S. Čech-Špireková)
 12. Internetový svet (Mgr. Zuzana Chalupová)
 13. Názvoslovie anorganických zlúčenín (Mgr. Beata Szárazová)
 14. Názvoslovie organických zlúčenín (Mgr. Beata Szárazová)

Veríme, že žiaci príjemne strávia voľný čas a mnohému sa naučia na krúžkoch poskytovaných formou vzdelávacích poukazov.

Minimálny počet žiakov v krúžku je 8, pokiaľ nerozhodne riaditeľka školy inak.

Čo sa u nás udialo

Naša škola sa zapojila do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. Cieľom projektu je skvalitniť testovanie a zvýšiť objektivitu posudzovania vzdelávacích výsledkov žiakov. Veríme, že sa žiakom testovanie zapáči, a aj vďaka tomuto projektu sa zvýši vzdelanostná úroveň žiakov.
   

November

Železná opona - symbol totality
O.z. LIVING MEMORY v spolupráci s BSK, SND a ďalšími partnermi v školskom roku 2017/2018 pripravilo pre stredné školy kreatívne prednášky o fungovaní totalitných režimov spojené s diskusiou. I naši žiaci 1. – 3. ročníka sa dňa 2.11. 2017 zúčastnili prednášky na tému „Železná opona“, ktorá trvala 2 vyučovacie hodiny. Žiaci si vypočuli autentické výpovede osôb poznačených obdobím totality a na obrázkových a filmových dokumentoch si mohli pozrieť a zamyslieť sa nad ostnatými drôtmi charakterizujúcimi toto obdobie. Prednáška podporila medzipredmetové vzťahy a priblížila žiakom časť našich dejín, ktorej účastníkmi nemohli byť. Ďakujeme.

 

Na čerstvom vzduchu
Jedno z dvoch plánovaných účelových cvičení je za nami. Po prázdninách vo štvrtok 2.11. - ideálne na rozbeh do školy. Počasie nám prialo, a tak sme mohli spolu so žiakmi I.-III.VET spoznávať nielen jesennú prírodu na Železnej studničke, ktorá svojou farebnosťou vyrážala dych, ale aj si zopakovať vedomosti z oblasti topografie, poskytovania prvej predlekárskej pomoci a z oblasti riešenia mimoriadnych situácií.2017 11 na cerstvom vzduchu

 

Zobraziť staršie udalosti >>