Školské kolo SOČ

Dňa 6.3.2014 sa uskutočnilo pod organizačným vedením RNDr. D. Zicha školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti v odboroch:
03 Chémia, potravinárstvo
05 Životné prostredie, geografia, geológia
06 Zdravotníctvo a farmakológia
Komisia pre školské kolo bola v zložení Mgr. E. Fulmek, Ing. R. Kantová a MVDr. K. Kovács.
V odbore 03 Chémia, potravinárstvo komisia určila týchto víťazov:
1. miesto -Gabriela Holická (II.VET),
2. miesto -Lenka Jánošíková, Mária Tekulová (III.VET)
V odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia komisia udelila len 1. Miesto. Obsadila ho dvojica z II.VET - Marcela Tlčíková, Eva Markušová
V odbore 06 Zdravotníctvo a farmakológia sa na 1. mieste umiestnila dvojica Vladimíra Határová a Sabína Červeňová z II. VET. Druhé miesto obsadila dvojica z III. VET - Tomáš Kosiba a Nina Richterová.
Náročnosť prác a kvalitu prezentácií ocenila nielen komisia ale aj obecenstvo tvorené žiakmi školy. Výhercom gratulujeme a želáme veľa úspechov v Krajskom kole SOČ.

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Lara, žiačka druhého ročníka, sa venovala vo svojej práci koňom – svojim najobľúbenejším zvieratám. Napriek zlej epidemiologickej situácii, ktorá jej sťažovala prístup k informáciám i stretávanie sa s odborníkmi, ktorí jej pri výskume pomáhali, Lara vytvorila prácu na veľmi peknej úrovni. Veríme, že jej úsilie a vedomosti odprezentované v práci ocení i odborná komisia SOČ v krajskom kole

 • Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

  Napriek súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii sa realizovala olympiáda – a to on-line formou. Táto nová skúsenosť s neštandardným priebehom olympiády určite obohatila naše žiačky. Napriek tomu, že dlhšiu dobu sa realizuje vzdelávanie dištančnou formou, naše žiačky preukázali pekné vedomosti. Emília z III.VET získala v kategórii 2C2 pekné 3.miesto. Viktória zo IV.VET sa umiestnila v kategórii 2D na 2. mieste. Obidvom žiačkam gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  Zobraziť viac
 • Prezenčná výučba končiaceho ročníka – PRAX Prezenčná výučba končiaceho ročníka – PRAX

  Od 10.2. do 19.2. 2021 prebiehala v našej škole prezenčná výučba končiacich ročníkov. Našim štvrtákom bolo umožnené zúčastniť sa praxe na zmluvných pracoviskách. Žiaci sa praxe zúčastnili dobrovoľne a s radosťou, pretože už dlho na túto príležitosť čakali. Prax prebiehala nie len v dostupných ambulanciách veterinárnych lekárov, ale i v Mini Zoo Devín, v predajniach Super Zoo a tiež v Roľníckom družstve v Moste pri Bratislave.

  Žiaci mali možnosť opäť preukázať svoje zručnosti a nadobudnúť nové praktické skúsenosti pred blížiacou sa maturitnou skúškou.

  Ich činnosť si môžete pozrieť v našej galérii.

  Zobraziť viac
 • Naši prváci prvýkrát na praxi Naši prváci prvýkrát na praxi

  V dvoch turnusoch sa v týždňoch od 28.9. do 2.10. 2020 zúčastnili naši prváci praxe v ZOO Bratislava. Mali možnosť preukázať svoje prvé schopnosti a zručnosti pri práci okolo zvierat a zároveň získať prvé vzácne skúsenosti. Práca ich určite zaujala a boli prínosom aj pre našu bratislavskú ZOO.

  Zobraziť viac