• O škole

  Súkromná stredná odborná škola veterinárna v Bratislave vznikla v roku 1993, kedy ju založil doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. (nar. 1934 - † 2012), ktorý bol až do svojho úmrtia jej prvým zriaďovateľom i riaditeľom súčasne.

  Škola pripravuje žiakov v študijnom odbore 4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

  Štúdium je denné, štvorročné, jeho súčasťou je 18 týždňov praxe v Zoologickej záhrade Bratislava, v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. V 3. a 4. ročníku absolvujú žiaci prax u súkromných veterinárnych lekárov, v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave a v potravinárskych prevádzkach. Štúdium je ukončené maturitou.

  Učebný plán školy obsahuje všeobecnovzdelávacie a odborné predmety:

  Všeobecnovzdelávacie predmety:

  • slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, etická výchova alebo náboženská výchova a občianska náuka
  • matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia
  • telesná a športová výchova

  Odborné predmety:

  • aplikovaná chémia
  • aplikovaná biológia
  • anatómia a fyziológia v drobnochove
  • základy rastlinnej výroby
  • veterinárna starostlivosť v drobnochove
  • hygiena a technológia chovu zvierat
  • reprodukcia hospodárskych zvierat
  • inseminácia
  • ekonomika a podnikanie
  • výživa a dietetika
  • laboratórna technika
  • anatómia a fyziológia psov
  • zdravotná starostlivosť v chove psov
  • genetika a reprodukcia psov
  • chirurgia
  • praktické cvičenia z chirurgie
  • zoológia
  • základy latinčiny
  • základy patológie
  • základy mechanizácie
  • asanácia
  • špeciálna zoológia a etológia
  • špeciálna výživa a dietetika
  • špeciálna reprodukcia
  • choroby cudzokrajných zvierat
  • chov zvierat
  • mikrobiológia a parazitológia
  • hygiena potravín
  • hygiena potravín 2
  • chov, výživa a výcvik psov
  • veterinárna starostlivosť 2
  • laboratórna technika 2
  • farmakológia
  • ekológia
  • hygiena a technologia v drobnochove

  Povinne voliteľné predmety:

  • seminár z biológie, seminár z chémie, konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, seminár zo slovenského jazyka a literatúry

  Krúžky:

  • Deutsch aktiv
  • English is easy
  • Tvorivé písanie
  • Fyzikálne experimenty v praxi
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z biológie
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z chémie
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky
  • Chemické názvoslovie v praxi
  • Športové hry

   

  Zobraziť viac
 • Aktuality

  Október       

  • 11.-15.10. – PRAX - 2. ročník
  • kontrola žiakov na praxi
  • 14.10 (22.10.) - Bonitácia policajných psov – Malé Leváre – 3. ročník
  • Medzinárodná výstava psov
  • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
  • exkurzia v chove HD (RDP Most pri Bratislave) - 2. ročník
  • 28. - 29.10. - jesenné prázdniny

   

  November

  • 3.11. - štvrťročná klasifikačná porada
  • 8.11. – 26.11. –PRAX - 3. ročník (podľa študijného zamerania)
  • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
  • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
  • exkurzia – chov hydiny (Bernolákovo) – 3. ročník
  • exkurzia – Výlov rýb – 4. ročník

   

  December

  • školské kolo jazykových olympiád
  • 2.12. - Deň otvorených dverí
  • 17.12. - volejbalový turnaj
  • 23.12.21 – 7.1.22 - vianočné prázdniny
  • účelové cvičenie 1. a 2. ročník
  • kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
  • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
  • kontrola prípravy prác na SOČ
  • akcia „Vianočná korčuľa“
  • exkurzia Bitúnok Senec (prípadne január) – 4. ročník (podľa záujmu žiakov)
  • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)
  • medzinárodná výstava psov v Nitre

   

  Zobraziť viac
 • Operovať? Áno! Termín: 6. októbra 2021 Operovať? Áno! Termín: 6. októbra 2021

  Žiaci 3. a 4. ročníka mali možnosť získať v rámci vyučovania praktické zručnosti vo veterinárnej ambulancii nášho kolegu MVDr. Kopčoka. Uplatnili svoje teoretické vedomosti, diagnostikovali problém a navrhli spôsob riešenia. Vyskúšali si tak na vlastnej koži celý postup od diagnostiky, uspávania až po samotný zákrok – kastráciu mačky. Žiaci tak pomáhajú svojim vlastným miláčikom pod vedením a dohľadom skúseného veterinárneho lekára.

  Zobraziť viac
 • Prax prvého ročníka na dve smeny Prax prvého ročníka na dve smeny

  Naši prváčikovia si v termíne od 20.9. 2021 dva týždne vyskúšali ako to funguje v teréne. Vystriedali sa v dvoch smenách po jednom týždni na pracovisku v ZOO Bratislava pod vedením inštruktora Ing. Róberta Kondrka. Ako vždy prebiehala prax v dobrej nálade, pomerne peknom jesennom počasí a v plnom pracovnom nasadení. Žiaci sa určite veľa naučili, oboznámili sa s chovom zvierat a starostlivosťou o zvieratká i so zásadami kŕmenia a kŕmnymi dávkami. Za kvalitne vypracované Denníky praxe dostanú určite od profesorky Kantovej samé jednotky. Úsmevné fotky hovoria za všetko.

  Zobraziť viac
 • Plavecký kurz Plavecký kurz

  Prvé seriózne športové výkony podávajú naše prváčence na plaveckom kurze, ktorý sme aj v tejto neštandardnej dobe stihli absolvovať na konci septembra. V škole sme nasávali teoretické vedomosti,na plavárni Iuventa sme (občas) nechtiac nasávali aj vodu z bazéna,ale všetko v primeranom množstve. Vieme ako správne plávať,ako pomôcť unavenému plavcovi ba dokonca aj pomôcť topiacemu sa.

  Zobraziť viac
 • Cvičíme pre zdravie – Devínska kobyla Cvičíme pre zdravie – Devínska kobyla

  Septembrové slnko nám okrem vitamínu D doprialo absolvovať účelové cvičenie 3.9. a 13.9. (I.VET, II.VET) a aj kurz na ochranu života a zdravia 14.9. ( III.VET). Trasa bola pre žiakov úplne nová - rozhľadňa "Modlivka" na Devínskej kobyle. Po príjemnej prechádzke lesom, z ktorej sa tešil najmä náš štvornohý doprovod, sme sa dostali k rozhľadni. Na ňu si išli vychutnať výhľady tí, ktorí nemajú strach z výšok. Čiže menšina našich žiakov. Všetci zúčastnení sa z aktivity tešili – učitelia i žiaci.

  Zobraziť viac