• O škole

  Súkromná stredná odborná škola veterinárna v Bratislave vznikla v roku 1993, kedy ju založil doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. (nar. 1934 - † 2012), ktorý bol až do svojho úmrtia jej prvým zriaďovateľom i riaditeľom súčasne.

  Škola pripravuje žiakov v študijnom odbore 4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

  Štúdium je denné, štvorročné, jeho súčasťou je 18 týždňov praxe v Zoologickej záhrade Bratislava, v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. V 3. a 4. ročníku absolvujú žiaci prax u súkromných veterinárnych lekárov, v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave a v potravinárskych prevádzkach. Štúdium je ukončené maturitou.

  Učebný plán školy obsahuje všeobecnovzdelávacie a odborné predmety:

  Všeobecnovzdelávacie predmety:

  • slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, etická výchova alebo náboženská výchova a občianska náuka
  • matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia
  • telesná a športová výchova

  Odborné predmety:

  • aplikovaná chémia
  • aplikovaná biológia
  • anatómia a fyziológia v drobnochove
  • základy rastlinnej výroby
  • veterinárna starostlivosť v drobnochove
  • hygiena a technológia chovu zvierat
  • reprodukcia hospodárskych zvierat
  • inseminácia
  • ekonomika a podnikanie
  • výživa a dietetika
  • laboratórna technika
  • anatómia a fyziológia psov
  • zdravotná starostlivosť v chove psov
  • genetika a reprodukcia psov
  • chirurgia
  • praktické cvičenia z chirurgie
  • zoológia
  • základy latinčiny
  • základy patológie
  • základy mechanizácie
  • asanácia
  • špeciálna zoológia a etológia
  • špeciálna výživa a dietetika
  • špeciálna reprodukcia
  • choroby cudzokrajných zvierat
  • chov zvierat
  • mikrobiológia a parazitológia
  • hygiena potravín
  • hygiena potravín 2
  • chov, výživa a výcvik psov
  • veterinárna starostlivosť 2
  • laboratórna technika 2
  • farmakológia
  • ekológia
  • hygiena a technologia v drobnochove

  Povinne voliteľné predmety:

  • seminár z biológie, seminár z chémie, konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, seminár zo slovenského jazyka a literatúry

  Krúžky:

  • Deutsch aktiv
  • English is easy
  • Tvorivé písanie
  • Fyzikálne experimenty v praxi
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z biológie
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z chémie
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky
  • Chemické názvoslovie v praxi
  • Športové hry

   

  Zobraziť viac
 • Aktuality

   dod small

   

  November

  • 2.11. – ¼ - ročná klasifikačná porada
  • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
  • exkurzia - SAV
  • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
  • exkurzia – chov hydiny – 3. ročník
  • exkurzia – Výlov rýb – 3. ročník
  • exkurzia – Týždeň vedy a techniky
  • výstava mačiek – Nitra - 3. ročník (drobnochov)

   

  December

  • školské kolo jazykových olympiád
  • 7.12. - Deň otvorených dverí
  • 22.12. - volejbalový turnaj
  • 23.12.23 – 7.1.24 - vianočné prázdniny
  • účelové cvičenie 1. a 2. ročník
  • kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
  • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
  • kontrola prípravy prác na SOČ
  • akcia „Vianočná korčuľa“
  • exkurzia Bitúnok Senec (prípadne január) – 4. ročník (podľa záujmu žiakov)
  • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)
  • medzinárodná výstava psov v Nitre

   

  Január

  • od 7.1. - lyžiarsky výcvikový kurz - 2. ročník
  • 25.1. - polročná klasifikácia
  • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

   

  Zobraziť viac
 • Projekt Krókus Projekt Krókus

  Krókus – kvet, ktorý niektorí poznajú aj pod odborným názvom šafran. Tento žltý kvet sa stal symbolom žltej hviezdy, ktorú boli židia nútení nosiť počas druhej svetovej vojny. 16.11.2023 sa žiaci I. VET zúčastnili projektu Krókus, ktorý začal už v roku 2005 ako írska iniciatíva a pokračuje dodnes. Každoročne žiaci v rámci tohto projektu vysádzajú na jeseň cibuľky žltých krókusov na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré počas holokaustu zomreli. Krókusy kvitnú práve v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január). V rámci tohto projektu si prváci nielen zasadili svoj krókus, ale mali možnosť si aj viac uvedomiť nebezpečenstvo rasizmu, predsudkov a diskriminácie. Pripomenuli si, aké dôležité je rešpektovať všetkých ľudí bez ohľadu na ich etnický pôvod, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské presvedčenie.

  Zobraziť viac
 • Veterina inak: Ako zvládnuť najčastejšie problémy so zažívaním Veterina inak: Ako zvládnuť najčastejšie problémy so zažívaním

  V pondelok 13.10. v podvečerných hodinách sa žiaci aktívne zúčastnili verejného nahrávania podcastu VETERINA INAK. Autorkou projektu Veterina Inak, ktorý poskytuje informácie o prevencii, liečbe a riešení problémov zvierat, je MVDr. Mária Poláčková. Cieľom je umožniť majiteľom zvierat prístup k informáciám a odporúčaným postupom či k prvej pomoci pri záchrane ich domácich miláčikov. Témou podcastu bolo : Ako zvládnuť najčastejšie problémy so zažívaním. Autorku MVDr. Poláčkovú podcastom sprevádzal Milan Zimnýkoval. Žiaci strávili príjemný podvečer a odniesli si zaujímavé informácie, čo dokumentujú aj fotografie Matúša Laga.

  Zobraziť viac
 • Naša premiéra na Bibliotéke 2023 Naša premiéra na Bibliotéke 2023

  Dňa 10.11.2023 sa žiaci II.VET prvýkrát zúčastnili každoročnej knihomoľskej udalosti roka – Bibliotéky, ktorá sa konala v Inchebe. Pri túlaní sa medzi stánkami mnohých vydavateľstiev nám všetkých do nosa udrela, pre mnohých ľudí, príjemná vôňa nových kníh, ktorú si niektorí odniesli so sebou aj domov. Okrem toho, že žiaci mali možnosť popozerať si stánky vydavateľstiev a podozvedať sa o stovkách knižných noviniek, na Bibliotéke prebiehali aj rôzne zaujímavé besedy. Žiaci si vypočuli besedu o mládežníckej knihe Nelám mi krídla s autorkou Kristínou Ježovičovou, v rámci ktorej autorka predstavila dojemný príbeh tínedžerky, ktorá to v živote nemá ľahké a aj tak ju neopúšťa chuť žiť a tancovať.

  Zobraziť viac
 • Zbojník a Gašparko Zbojník a Gašparko

  8.11. 2023 študenti 1. vet navštívili Bratislavské bábkové divadlo. V predstavení Zbojník a Gašparko sa ocitli v Česko-Slovensku pred 30 rokmi. Stali sa tak svedkami zániku spoločného štátu. Prostredníctvom českých a slovenských hercov mohli sledovať národné charaktery Čechov a Slovákov. S úsmevným, originálnym prevedením tejto československej inscenácie im boli aj nastolené otázky - Dokážeme robiť kompromisy v záujme spoločných cieľov? Akí ale vlastne sme? A ako vnímame druhých? A existuje vôbec niečo ako národný charakter?Bol to pekný, príjemný a umelecký školský deň?

  Zobraziť viac
 • Dni otvorených myslí na Centre biovied SAV Dni otvorených myslí na Centre biovied SAV

  Dňa 8.11. p. Ing. J. Jankovičová, PhD. v spolupráci s p. Mgr. K. Pichovou, PhD. pripravili špeciálny program na DOD pre žiakov II.VET triedy. Žiaci sa oboznámili s etológiu chovaných druhov vtáctva, typom chovu sliepok a prepelíc a ich zoohygienou. Žiakov veľmi zaujímal vývoj zárodku kuraťa, ktorý mohli pozorovať na vlastné oči. Zaujímavá téma programu bola aj reprodukcia u hovädzieho dobytka a prevádzané výskumy na prenikanie spermií do vajíčka. Žiaci využijú praktické poznatky z DOD v SAV v ďalšom štúdiu.

  Zobraziť viac
 • Výlov rýb - exkurzia Výlov rýb - exkurzia

  8.11.2023 sa žiaci III.VET zúčastnili exkurzie a praktickej ukážky výlovu rybníka vo Veľkom Blahove. Videli výlov, triedenie a váženie rýb. Poznávali jednotlivé druhy rýb. V krátkej prednáške sa dozvedeli o význame rybníkov z hľadiska chovu rýb, ich význame pri ochrane prírody, zadržiavaní vody v krajine a tvorbe ekosystému. Oboznámili sa s faunou a flórou oblasti rybníkov.

  Zobraziť viac
 • Exkurzia Národný žrebčín Topoľčianky Exkurzia Národný žrebčín Topoľčianky

  Žiaci III. VET a IV. VET sa zúčastnili odbornej exkurzie v Národnom žrebčíne Topoľčianky, v rámci odborného predmetu Hygiena a chov hospodárskych zvierat. V úvode exkurzie sa žiaci oboznámili s históriou žrebčína a prezreli si ustajňovacie priestory koní v historických stajniach. Postupne sa oboznámili so všetkými plemenami koní, ktoré sú chované v žrebčíne (spôsoby ustajnenia, zdravotná starostlivosť, kŕmenie, ošetrovanie koní). Nemalý záujem prejavili žiaci o koňa, ktorého žrebčín daroval anglickej kráľovnej. V závere prehliadky si žiaci prezreli historickú jazdiareň, kde mohli vidieť výcvik mladých koní. V hipologickom múzeu si žiaci prezreli množstvo exponátov a fotografií súvisiacich so žrebčínom a jeho aktivitami v priebehu celej histórie trvania žrebčína. Veľmi zaujala časť výstavy venovanej nášmu národnému plemenu koňa Hucul, hlavne jeho významu v SNP. Veľmi prínosná bola aj návšteva v reprodukčnom centre a inseminačnej stanici žrebčína, kde sa žiaci podrobne oboznámili s celým procesom reprodukcie a umelej inseminácie koní v Národnom žrebčíne Topoľčianky.

  Zobraziť viac
 • Exkurzia na PD P. Biskupice Exkurzia na PD P. Biskupice

  Žiaci III.VET sa zúčastnili exkurzie v Poľnohospodárskom družstve P. Biskupice 2.11.2023. Samotnej exkurzii predchádzalo podrobné poučenie žiakov o BOZP a hlavne boli do detailov informovaní o spôsobe dopravy na družstvo. Žiaci na sa družstve oboznámili, pod odborným vedením MVDr. Emila Novotného, s chovom dojníc, s technológiou ich ustajnenia a kŕmenia. Videli aj uskladnenie siláže a senáže a iné komponenty kŕmnej dávky pre kravy. Podrobne si prezreli dojáreň, jej technické vybavenie a spoznali ošetrenie a skladovanie mlieka po nadojení. V teľatníku videli spôsob ustajnenia teliat, ich napájanie mliekom a kŕmenie. Na záver exkurzie MVDr. Novotný podal výklad a predviedol gynekologické vyšetrenie kravy po pôrode.

  Zobraziť viac