Čo sa u nás udialo - školský rok 2022/2023

 • Koncoročný výlet I.VET Koncoročný výlet I.VET

  Žiaci splavovali 28. júna Malý Dunaj. Zažili sme slnko, dážď. Vodu zdola, vodu zhora. Bolo kúpanie, plávanie, splavovanie, slnenie. V Jelke pri mlyne U Ernesta si každý objednal, na čo mal chuť. Prezliekol sa do posledného suchého oblečenia a autobusom sa šlo do Bratislavy.

  Zobraziť viac
 • Zázrak prírody a človek Zázrak prírody a človek

  Žiaci 1. ročníka sa v utorok 27. 6. 2023, v rámci exkurzie na konci školského roka, zúčastnili prehliadky expozícií Prírodovedného múzea SNM v Bratislave. Veľkou výhodou bolo, že fotografovanie bolo povolené, a tak si všetky zaujímavé postrehy mohli žiaci i pedagogický dozor zdokumentovať. Mimoriadne sa nám páčila expozícia Zázrak prírody – Človek v čase a priestore. Táto antropologická expozícia je pripravená pre návštevníkov s mimoriadnym akcentom na rôznorodosť spôsobov, akými poskytuje informácie. Expozície živočíchov z rôznych oblastí zeme a z rôznych období mali tiež svoje čaro a zaujali našu pozornosť. Okrem stálych expozícií sme si pozreli i tie putovné, napr. Od moderny po socialistický realizmus.

  Zobraziť viac
 • Včelárstvo Dedinský Včelárstvo Dedinský

  Žiaci 1. ročníka sa dňa 26. júna zúčastnili exkurzie vo včelárstve. Prehliadku začali zaujímavo – vyrobili si sviečku z včelieho plástu. Potom bola ochutnávka včelích medov. Nasledovala ukážka výroby medu a výrobkov z medu – napr. propolisu, materskej kašičky. Žiakov zaujala i prednáška o význame včely a tiež o klieštikovi (ektoparazit) ako najväčšej hrozbe nielen u nás. Na záver boli predstavené rôzne typy úľov. Videli aj včely za sklom, kde mohli pozorovať ich prácu a život, vrátane starostlivosti o matku. Po prednáške Ing. Dedinského žiaci dostali test, ktorý absolvovali k spokojnosti prednášajúceho i p. učiteľa MVDr. Kopčoka.

  Zobraziť viac
 • Účelové cvičenie II.VET + opekačka tretiakov Účelové cvičenie II.VET + opekačka tretiakov

  Na stredu 28.6. 2023 bolo naplánované účelové cvičenie II. ročníka a trieda III.VET si naplánovala opekačku na Železnej studničke. Nič nebránilo tomu, aby sme obe školské akcie spojili dohromady a vyrazili podľa plánu. Vykročili sme spod Červeného mosta turistickým tempom smer Železná studnička za svojim cieľom. Cestou sme pozorovali prírodu, rozoznávali druhy stromov, počúvali spev vtákov, stretli dokonca i srnku.... Venovali sme sa topografii, vysvetlili si mimoriadne situácie počas pobytu v prírode. Na cieľovom stanovišti, kým si tretiaci pripravovali ohnisko, si žiaci druhého ročníka zopakovali zdravovedu – prvú pomoc pri zranení a transport zranenej osoby. Tretiaci si pripravili opekačku a pokračovali v párty pod holým nebom. Druháci pokračovali v presune prírodou až do koncového bodu. Akcia 2v1 sa veľmi vydarila.

  Zobraziť viac
 • Školský výlet II.VET – PRAHA Školský výlet II.VET – PRAHA

  V dňoch 26.6. – 27.6. 2023 sa uskutočnil dlho očakávaný výlet do Prahy. Žiaci i učitelia sa vopred veľmi tešili a boli plní očakávania. Cestou autobusom prevládala príjemná atmosféra a pred poludním sme sa dočkali. Vystúpili sme z autobusu a hurá do ulíc, uličiek, námestí, mostov a kostolov Stovežatej Prahy až po pražský hrad a Chrám sv. Víta, Zlatú uličku a zámockými schodmi až do Valdštejnských záhrad. Pri krásnom až horúcom počasí bola naša výprava únavná, chvíľami náročná, ale nezabudnuteľná. Bývali sme v hoteli Chodov, navštívili sme i obchodné centrum. Druhý deň sme sa peši vyštverali na Petřín, pozreli si všetky ponúkané atrakcie a zaujímavé zákutia tejto časti Prahy. Na Strahove sme naskočili do autobusu a hurááá domov. Všetci majú určite pekné žážitky....

  Zobraziť viac
 • Koncoročný výlet 2023 Koncoročný výlet 2023

  Naši tretiaci vymenili po ruku Vysoké Tatry za Slovenský raj a oplatilo sa. Síce túra Suchou Belou nebola až taká suchá, ale bola o to krajšia. Zdolali sme rebríky, stupačky, niektorí sa okúpali v horskom potoku, niektorí prekonali svoje fóbie a najvytrvalejší pokorili aj Prielom Hornádu, čo bolo dokopy +/- 26km chodenia so 740m prevýšením za jeden deň. O to viac vhod padla utorňajšia regenerácia v Aquacity Poprad.

  Zobraziť viac
 • Genetika Genetika

  Žiaci III.VET boli dňa 21. júna 2023na exkurzii v diagnostickom laboratóriu SLOVGEN, kde videli prezentáciu o práci tohto laboratória. Po teoretickej prednáške sa zúčastnili praktického prevedenia genetického testu na určenie pohlavia u vtákov.

  Vďaka učiteľom – blahoželanie absolventom.

  Zobraziť viac
 • Ústne maturitné skúšky dopadli úspešne Ústne maturitné skúšky dopadli úspešne

  V týždni od 29.5. do 2.6. 2023 sa žiaci štvrtého ročníka vystriedali pri zelenom maturitnom stole. Všetci maturanti prichádzali s trémou, možno trochu s obavami i neistotou, ale domov odchádzali s úsmevom. Potešili sa aj ich učitelia, ktorí boli vo väčšine prípadov spokojní s odpoveďami svojich žiakov. Zodpovedali tomu aj výsledky i to, že všetci zmaturovali úspešne a ukončili pôsobenie na našej škole. Po štyroch rokoch sa tak stali zo žiakov maturanti a z maturantov absolventi. Teraz už len tou správnou nohou do života....

  Vďaka učiteľom – blahoželanie absolventom.

  Zobraziť viac
 • Týždenná bloková prax žiakov 1. – 3. ročníka Týždenná bloková prax žiakov 1. – 3. ročníka

  Kým žiaci štvrtého ročníka maturovali, tí mladší sa zúčastnili praxe. V týždni od 29.5. do 2.6. 2023 sa zúčastnili praxe na rôznych zmluvných pracoviskách – ZOO Bratislava, MiniZOO Devín, FirstFarms Plavecký Štvrtok, prevádzky SuperZOO a v ambulanciách veterinárnych lekárov. Prax prebiehala celý týždeň pod dozorom inštruktorov praxe a veterinárnych lekárov za rôzneho počasia. Žiaci po aktívnom týždni v teréne zasadli opäť do školských lavíc obohatení o nové znalosti, skúsenosti a zručnosti.

  Zobraziť viac
 • Praktická časť odbornej zložky MS 2023 Praktická časť odbornej zložky MS 2023

  Opäť prišiel čas „Č“ a hodina „H“ a naši žiaci sa zúčastnili PČOZ na pracoviskách, kde sa na maturitnú skúšku pripravovali. Začali v pondelok 15.5. 2023 v MiniZOO Devín, skončili vo štvrtok 18.5. 2023 vo First farms v Plaveckom Štvrtku. V utorok 16.5. 2023 sa konali MS vo veterinárnej ambulancii a v stredu 17.5. 2023 sa žiaci presunuli do ZOO Bratislava. Žiaci pristúpili ku skúške všetci veľmi zodpovedne a i hodnotenie maturitnej komisie bolo takmer na výbornú. Veríme, že podobne úspešní budú naši maturanti na ústnej časti MS, ktorá ich čaká v týždni od 29.5. do 2.6. 2023.

  Držíme palce!

  Zobraziť viac
 • Obory a jazerá Obory a jazerá

  Dňa 12. 4. sa žiaci 3. ročníka a 2. ročníka (zameranie 03) zúčastnili exkurzie v špičkových oborách – odchytových zariadeniach na muflóny, daniele a jelene. Na vopred zastrelenom mladom diviakovi videli spôsob uskladnenia, chladenia a vývrhu. Pracovníci žiakom povolili, za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení, vykonať odber vzoriek na trichinelu a africký mor ošípaných. Na záver žiaci navštívili aj bitúnok pre lovné zvery, kde im bolo vysvetlené a ukázané spracovanie mäsa.

  Zobraziť viac
 • Lyžiarsky výcvik 2023 Lyžiarsky výcvik 2023

  Jarná lyžovačka druhákov a tretiakov sa nám minulý rok osvedčila, tak sme jej dali šancu aj tento rok. A urobili sme dobre. Kým v nížinách kvitli stromy, my sme lyžovali na zasnežených pláňach Chopku, kde bolo snehu až až. Popri lyžovaní sme si užili slnenie sa na horskom slnku, vychutnali horúcu čokoládu v après-ski a dobíjali energiu tak, ako to je len na horách možné.

  Zobraziť viac
 • Ústav zoológie SAV Ústav zoológie SAV

  Žiaci 2. ročníka počas EČ a PFIČ MS ANJ navštívili ústav zoológie SAV pod záštitou p. riaditeľa RNDr. Dušana Žitňana, DrSc., ktorý žiakom odprednášal využitie modelových živočíchov v základnom výskume. Žiaci sa zoznámili s chovom, chovným zariadením a anatómiou Drosophily. Žiaci mali možnosť spoznať chov, anatómiu a správanie kliešťov a vidieť pitvu kliešťa pod lupou. Zaujímavou témou exkurzie bola ochrana diverzity a využitie Priadky morušovej a opeľovačov. Najzaujímavejšou časťou pre žiakov bolo párenie sa Priadky morušovej včítane ich zvlekov, výživy a tvorby priadky. Pri šváboch sa naučili správnu fixáciu.

  Zobraziť viac
 • Praktická výučba Praktická výučba

  Na hodine VND, pod dozorom MVDr. Kopčoka, žiaci maturitného ročníka prakticky prevádzali výplach hrvoľa sliepky, strihali letky a aplikovali tuberkulín do laloka. Fixácia sliepky prebehla na výbornú.

  Zobraziť viac
 • Peter a Lucia – láska v čase vojny Peter a Lucia – láska v čase vojny

  Maturanti si v utorok 14. februára pozreli v Divadle L+S, v rámci opakovania učiva z literatúry, divadelné predstavenie Peter a Lucia. Predstavenie bolo interaktívne a emotívne, vizuálne i slovne veľmi atraktívne. Romain Rolland sa nám tak všetkým určite vryl do pamäti. Symbolicky sme oslávili sviatok sv. Valentína – sviatok lásky.

  Zobraziť viac
 • Bakteriológia (III. VET) Bakteriológia (III. VET)

  Žiaci 3. ročníka zameranie 05 – chov psov absolvovali 26. 1. 2023 vyučovanie na bakteriológii za prítomnosti MVDr. M. Kopčoka a zamestnancov ŠVPÚ. Žiaci boli spočiatku oboznámení s prípravou živných pôd a spôsobmi nanášania patogénneho materiálu. Žiaci vedia aplikovať antibiogram. Svoje poznatky si vyskúšali pri jednotlivých rozočkovaniach pomocou ézií baktérií do jednotlivých pôd.

  Zobraziť viac
 • Patologická pitva (III. VET) Patologická pitva (III. VET)

  Žiaci 3. ročníka zameranie 05 – chov psov sa zúčastnili 15.12. patologickej pitvy šteňaťa. Žiaci na základe prevedenej pitvy vedeli stanoviť diagnózu a príčiny úmrtia.

  Zobraziť viac
 • Patologická pitva (II. VET) Patologická pitva (II. VET)

  Žiaci 2. ročníka absolvovali 24.1. za asistencie MVDr. M. Kopčoka a patológa z ŠVPÚ patologickú pitvu. Žiaci boli oboznámení s priestormi a prevádzkou pitevne. Patológ im teoreticky a aj prakticky vysvetlil starostlivosť o nástroje a pomôcky potrebné k pitve. Pitva bola prevedená na ukážku smerov otvárania kadáveru a jednotlivých orgánov. Žiaci následne svoje poznatky a postrehy z pitvy prediskutovali na predmete základy patológie.

  Zobraziť viac
 • Bakteriológia (IV. VET) Bakteriológia (IV. VET)

  Žiaci 4. ročníka zameranie 05 – chov psov absolvovali 25.1. 2023 vyučovanie na bakteriológii za prítomnosti MVDr. M. Kopčoka a zamestnancov ŠVPÚ. Žiaci boli spočiatku oboznámení s prípravou živných pôd a spôsobmi nanášania patogénneho materiálu. Žiaci vedia aplikovať antibiogram. Svoje poznatky si vyskúšali pri jednotlivých rozočkovaniach pomocou ézií baktérií do jednotlivých pôd.

  Zobraziť viac
 • Okresné kolo olympiády v AJ Okresné kolo olympiády v AJ

  Po úspešnom absolvovaní školského kola olympiády v anglickom jazyku našu školu reprezentovala víťazka Victoria zo IV.VET na okresom kole, ktoré sa konalo 19.1.2023 na Spojenej škole Tilgnerovej. V silnej konkurencii v kategórii 2D naša maturantka zabojovala a podarilo sa jej získať výborné druhé miesto. Victorii gratulujeme, držíme jej palce na maturitách a tešíme sa na ďalšie krásne umiestnenia našich študentov.

  Zobraziť viac
 • CITES – praktické hľadisko CITES – praktické hľadisko

  CITES majú naši tretiaci a štvrtáci z teoretického hľadiska v malíčku. Z praktického hľadiska im však prišli 14. decembra rozšíriť obzory odborníci naslovovzatí – ochranári zo Správy chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Z prednášky sa dozvedeli viacero zaujímavých faktov, ktoré si už len stačí zapamätať na maturitnú skúšku.

  Zobraziť viac
 • Medzinárodná výstava psov Winter Danube Medzinárodná výstava psov Winter Danube

  Dňa 25.11.2022 sa študenti 4.ročníka – zameranie hov psov zúčastnili Medzinárodnej výstavy psov Winter Danube. Študenti sa počas výstavy postupne oboznamovali s priebehom a organizáciou tejto medzinárodnej akcie. Úvodom sa oboznámili s veterinárnou kontrolou psou, veterinárnych preukazov a petpasov pri príchode psov na výstavisko, veterinárnymi podmienkami konania výstavy, úlohou službukonajúceho veterinárneho lekára počas príjmu psov, ale aj počas celého priebehu výstavy. Pred začiatkom samotného vystavovania psov v kruhoch, bývalá študentka našej školy podrobne oboznámila študentov s prípravou svojho psa na výstavu, ako aj s podrobnosťami o plemene jej psíka. Zároveň predviedla, ako sa výstavný pes vodí vo výstavnom kruhu pri posudzovaní psa. S podrobným postupom prípravy psa na výstavu, od šteňaťa po dospelého psa, študentom predviedla profesionálna „hendlerka“ /vystavovateľka psov/, ktorá to aj priamo demonštrovala na mladom psíkovi. Študenti navštívili aj niekoľko predajných stánkov s potrebami pre psov, kde si priamo mohli prezrieť a vyskúšať použitie jednotlivých pomôcok na starostlivosť a ošetrovanie psov. Individuálne si potom študenti pozerali posudzovanie psov odbornými posudzovateľmi v jednotlivých výstavných kruhoch podľa toho, o ktoré plemeno mali záujem. Účasť študentov na medzinárodnej výstave psov priamo korešpondovala s preberaným učivom v predmete Chov, výživa a výcvik psov, pričom si študenti v praxi overili vedomosti o príprave a priebehu výstavy psov, úlohe veterinárneho lekára pri kontrole psov pri vstupe na výstavu, ako aj počas celého trvania výstavy, o povinnostiach vystavovateľov, o predvádzaní psov, o úlohe posudzovateľov a rozhodcov a o jednotlivých súťažiach konaných počas výstavy.

  Zobraziť viac
 • Vianočný volejbalový turnaj – VET CUP 22 Vianočný volejbalový turnaj – VET CUP 22

  Hurááá do telocvične...to bolo heslo dňa 16.12. 2022, kedy sa uskutočnil vianočný volejbalový turnaj. Žiaci si vytvorili tímy, kde na čele tímu stál ich triedny učiteľ, prípadne iný vyučujúci. Proti sebe sa postavilo 6 tímov, o víťazstvo sa bojovalo v dvoch skupinách. Jednotlivé sety sa vyznačovali veľkou bojovnosťou, výkony hráčov boli veľmi vyrovnané. Do finále sa nakoniec prebojovali tímy ABORTY (IV. VET so svojou triednou učiteľkou Paulínou Č.) a PELENDREKY ( II.VET s triednou učiteľkou Renatou K.). Víťaz však môže byť iba jeden.... Prvé miesto obsadili naši druháci (PELENDREKY). Na záver sa pelendreky poukladali na zem a urobili si fotku víťazného mužstva. O výbornú atmosféru počas celého turnaja sa postarali aj Samo a Michaela, ako cheerleaders.

  Zobraziť viac
 • Haus des Meeres a Christkindlmarkt Haus des Meeres a Christkindlmarkt

  V stredu 21. 12. 2022 sa vybraní tretiaci a štvrtáci pohodlne usadili na sedadlách autobusu a nechali sa unášať vo vianočnom duchu až do Viedne, kde ich čakal parádny program. Najprv si prezreli Aqua Terra ZOO = Haus des Meeres s viac ako 10 000 živočíchmi. Pôvodná funkcia protileteckej obrannej veže sa v časoch mieru stala exkluzívnym domovom morských, sladkovodných i teráriových obyvateľov lokalizovaných na 10 poschodiach. A komu sa z tej nádhery zatočila hlava, mohol sa vyvetrať a pokochať sa výhľadom na celú Viedeň z terasy múzea. Ďalším bodom programu bola prehliadka exponátov Prírodovedeckého múzea. V poobedňajších hodinách si vychutnali atmosféru vianočných trhov pri radnici – korčuľovanie na ľade, punč, klobásky, pečené gaštany.... Za svetla vianočných svetielok sa program celodenného výletu naplnil a všetci účastníci sa rozlúčili so želaním krásnych vianočných sviatkov a pohodových prázdnin.

  Zobraziť viac
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita – možnosti štúdia Slovenská poľnohospodárska univerzita – možnosti štúdia

  V pondelok 19. 12. 2022 zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odprezentovali našim maturantom možnosti štúdia na vysokej škole. Ing. M. Rolinec, PhD. z Katedry výživy Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre oboznámil žiakov s možnosťami štúdia i s výhodami a benefitmi, ktoré sú s týmto štúdiom spojené.

  Zobraziť viac
 • Exkurzia v ZOO Exkurzia v ZOO

  Dňa 16.12.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v ZOO Bratislava pod vedením nášho vynikajúceho učiteľa MVDr. Kopčoka. Vďaka jeho dlhoročným skúsenostiam veterinárneho lekára a niekoľkoročnej praxi v zoologickej záhrade sme sa dostali na miesta bežne neprístupné pre návštevníkov. Videli sme napríklad zákulisie šeliem, senník s výkladom o skladovaní a prevoze sena, sklady mäsa, a pán profesor nám tiež vysvetlil ekosystém jazera. Prednáška bola veľmi pútavá a odniesli sme si veľa zaujímavých informácií.

  Zobraziť viac
 • Mikuláš na Deň otvorených dverí Mikuláš na Deň otvorených dverí

  Dňa 6. 12. 2022 sme spojili na našej škole dve významné udalosti – oslávili sme Mikuláša a zrealizovali Deň otvorených dverí. Všetci účastníci sa stretli v aule školy, aby si vypočuli informácie o štúdiu od Mgr. Melichovej, žiačok 4. ročníka – Viktórie a Adriany, žiačok 3. ročníka – Sofie a Doroty a od absolventov školy – Kristiána a Júlie, ktorí momentálne študujú na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Uchádzači o štúdium na našej škole si pozreli s nadšením i program, ktorý si pre nich pripravili žiaci školy s ich domácimi miláčikmi, a domov si odniesli nielen príjemné zážitky, informácie, ale aj milý suvenír – magnetku.

  Zobraziť viac
 • Účelové cvičenie trochu netradične – zdravie na školách Účelové cvičenie trochu netradične – zdravie na školách

  Dňa 29. 11. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou, Strečnianska, Bratislava, zúčastnili účelového cvičenia. Cvičenie prebehlo inak, ako sme zvyknutí. Žiaci absolvovali 2 programy. Jeden program pozostával z prednášky o podávaní prvej pomoci a následne z nácviku. Žiaci si vyskúšali podanie prvej pomoci človeku v bezvedomí, s otvorenou ranou a krvácaním i Heimlichov hmat. Druhý program bol rovnako zaujímavý, venoval sa aplikácii ANATOMICA, ktorý úžasným spôsobom približuje anatómiu človeka i za pomoci 3D okuliarov. Ďakujeme pani riaditeľke i ostatným prednášajúcim za vynikajúci a prínosný program.

  Zobraziť viac
 • Prváci a druháci vo Viedni Prváci a druháci vo Viedni

  Dňa 19.12. 2022 sa žiaci prvého a druhého ročníka so svojimi učiteľmi vybrali do Viedne pozrieť a vychutnať si predvianočnú náladu u našich susedov. Okrem návštevy vianočných trhov pred viedenskou radnicou si žiaci aj učitelia pozreli múzeum Haus des Meeres a Prírodovedné múzeum. Atmosféra počas celého dňa bola veselá, nálada priateľská, počasie na toto zimné obdobie priaznivé. Síce premrznutí, ale s pozitívnymi zážitkami a peknými spomienkami sa všetci už za tmy vrátili domov.

  Zobraziť viac
 • MIKROP - KONE MIKROP - KONE

  Žiaci sa zúčastnili VI. ročníka seminára MIKROP - KONE v Nitre. Oboznámili sa s manažmentom a výživou koní, krmivami. V ďaľšej prednáške sa dozvedeli o kolike koní, jej príčinách, diagnostike a terapii. Pri biotechnológii v chove koní sa zoznámili s insemináciou, transferom embrya a klonovaním.

  Zobraziť viac
 

 • Žiaci 4. ročníka a ich praktické maturity Žiaci 4. ročníka a ich praktické maturity

  V dňoch 2.5. – 7.5. 2024 sa tradične konala podľa harmonogramu Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Skúšky sa zúčastnili všetci žiaci v štyroch odborných zameraniach na štyroch pracoviskách. Na farme v Plaveckom štvrtku, vo veterinárnej ambulancii, v MiniZOO Devín a v ZOO Bratislava. Môžeme skonštatovať, že praktické maturitné skúšky dopadli podľa očakávania, žiaci boli svedomito pripravení a preukázali pred odbornými komisiami svoje vedomosti i zručnosti. Blahoželáme a držíme palce do ďalšieho kola MS.

  Zobraziť viac
 • Anatomická pitva Anatomická pitva

  Žiaci 2. ročníka sa 10. 5. za asistencie MVDr. M. Kopčoka zúčastnili praktickej ukážky pitvy psa. Súčasne videli klasický typ pitevne, nástroje a pomôcky potrebné k pitve. Patológ im vysvetlil teoreticky a následne prakticky postup pitvy.

  Zobraziť viac
 • „Medzi životom a smrťou“ „Medzi životom a smrťou“

  23.4.2024 žiaci I. VET navštívili v priestoroch Ministerstva kultúry SR výstavu „Medzi životom a smrťou. Príbehy záchrany počas holokaustu“. Výstava sa venovala téme holokaustu prostredníctvom príbehov preživších a hrdinov, ktorí pomáhali prenasledovaným osobám a prezentovala osudy ľudí z 12 európskych krajín. Výstavu organizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a solidarita. Žiaci mali možnosť si sami, v rámci aktivity na výstave, vyskúšať prostredníctvom fotografií poskladať práve jeden z takýchto príbehov preživších a hrdinov, ktorí pomáhali prenasledovaným osobám.

  Zobraziť viac
 • Prax v MiniZOO Devín Prax v MiniZOO Devín

  Žiaci štvrtého ročníka sa pripravovali na praktickú časť maturitnej skúšky v MiniZOO Devín. Precvičili si fixáciu zvierat (sliepka, baran, emu), podávanie liečiv, ošetrovanie poranení.

  Zobraziť viac