Čo sa u nás udialo - školský rok 2022/2023

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Pomaly už každoročnou tradíciou sa stala na našej škole olympiáda z anglického jazyka. Tento rok nebol výnimkou a tešili sme sa z veľkého záujmu zo strany našich žiakov. Na olympiádu sa prihlásilo 17 žiakov zo všetkých štyroch ročníkov a pod vedením pani profesorky Mgr. Ostrožlíkovej si žiaci preverili v školskom kole svoje vedomosti a zručnosti dňa 19.10.2022. Víťazkou sa stala maturantka Victoria, ktorá postupuje do okresného kola a veľmi jej držíme palce.

  Zobraziť viac
 • Čo je viac – česť alebo život? Čo je viac – česť alebo život?

  Aj o tejto otázke sme mohli v pondelok 17.10. spolu so žiakmi 3. a 4. ročníka uvažovať. Podnet nám ponúklo divadelné predstavenie Kým kohút nezaspieva od Ivana Bukovčana. Prezentované boli rôzne uhly pohľadu na otázku života a cti v krízovej situácii. Podľa prvotných dojmov žiakov, vyjadrených ihneď po predstavení, sa psychologická sonda do života človeka autorovi podarila, žiaci boli plní zážitkov. Veríme, že sa im návšteva inscenácie udrží dlho v pamäti....minimálne do maturitnej skúšky ?

  Zobraziť viac
 • Nitra – Medzinárodná výstava zvierat Nitra – Medzinárodná výstava zvierat

  Žiaci III.VET a IV.VET zamerania drobnochov sa zúčastnili medzinárodnej výstavy v Nitre. Prezreli si rôzne plemená holubov, králikov, vodnej a hrabavej hydiny. Oboznámili sa s posudzovaním zvierat. Prakticky sa zapojili do zapisovania posudkov, naučili sa spôsoby fixácie zvierat.

  Zobraziť viac
 • Výlov rýb Výlov rýb

  24.10.2022 sa žiaci III.VET a IV.VET zúčastnili exkurzie a praktickej ukážky výlovu rybníka žiakmi - rybármi z Ivanky pri Dunaji. V krátkej prednáške sa dozvedeli o význame rybníkov, ich budovaní, chove a rozmnožovaní rýb. Videli výlov, triedenie a váženie rýb. Poznávali jednotlivé druhy. Dozvedeli sa aj o možnosti ďalšieho štúdia na vysokej škole.

  Zobraziť viac
 • Včely, včely, včeličky... Včely, včely, včeličky...

  Žiaci druhého ročníka sa dňa 13.10. 2022 zúčastnili zaujímavej prednášky i s prezentovaním skúseností priamo z praxe, ktoré im porozprával prednášajúci. Prednášku viedol ich obľúbený učiteľ MVDr. Kopčok na tému VČELY. Nielen že bol oblečený veľmi motivačne, včelárske oblečenie prezentoval i na figurantke, žiačke tretieho ročníka Sofii. Počas dopoludnia sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavého z ríše včiel, o celom spoločenstve, ako je riadené, aj ako funguje. Prednáška bola súčasťou praktického vyučovania, ktoré bude doplnené v teplom ročnom období priamo pri včelách i praktickými ukážkami.

  Zobraziť viac
 • Čuvače na vyučovaní praxe Čuvače na vyučovaní praxe

  Dňa 13.10. mali žiaci druhého ročníka netradičný deň praktického vyučovania. V rámci praxe mali možnosť získať vedomosti o chove, starostlivosti a výžive, ako aj chorobách, poruchách, výchove a výcviku známeho vyšľachteného slovenského plemena. Slovenský čuvač Kubo sa žiakom predviedol osobne v plnej kráse. Chovateľka pani Zdenka Slobodová mala pripravenú zaujímavú prezentáciu a odpovedala žiakom na otázky, ktoré ich v rámci diskusie zaujímali. Kubo bol po celý čas prednášky dobrým a milým spoločníkom žiakov a prispel v rámci celej akcie k príjemnej a veselej atmosfére.

  Zobraziť viac
 • Týždeň vedy - Noc výskumníkov Týždeň vedy - Noc výskumníkov

  Už tradične sa žiaci školy zúčastnili akcie Týždeň vedy, ktorá vyvrcholila 30. septembra v Starej tržnici veľkou prezentáciou pre žiakov ale aj širokú verejnosť s názvom Noc výskumníkov. Žiaci III. VET si mohli na prezentáciách či už rôznych vysokých škôl alebo firiem zaoberajúcich sa vedou a vývojom pozrieť najnovšie trendy vo vede a technike, dozvedieť sa zaujímavosti z nových trendov výučby a tak isto vypočuť si od najpovolanejších vedcov nové objavy v ich odboroch.

  Zobraziť viac
 • Prax našich prváčikov Prax našich prváčikov

  Ako každý rok, september je venovaný praxi prvého ročníka. Ani tento rok nebol výnimkou a prváci sa počas dvoch týždňov, v dvoch skupinách zúčastnili praxe v ZOO Bratislava. Týždne od 19.9. do 30.9. patrili im. Napriek nie vždy vľúdnemu počasiu sme dostali správu od inštruktora praxe Ing. Kondrka, že prváci pracovali ako včeličky, využili čas na získanie prvých skúseností v chove a ošetrovaní zvierat, kŕmení i ustajnení. Späť do lavíc sa vrátili obohatení o nové zážitky i skúsenosti a môžu nadviazať na teoretickú prípravu pre svoje povolanie.

  Zobraziť viac
 • Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

  Dňa 4.10. 2022 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili v bratislavskej Inchebe XXV. ročníka veľtrhu vysokých škôl. Každý si mohol vybrať, každý sa mohol zúčastniť prehliadky, prezentácie a propagácie tej vysokej školy, o ktorú by mal v budúcnosti záujem. Niektorí ani nečakali, že nájdu vysokú školu svojich snov. Veľtrh sprevádzalo aj množstvo pridružených programov, najmä prednášky a prezentácie predstaviteľov a agentov z danej vysokej školy.

  Takže už len zmaturovať a hurááááá študovať ďalej.......

  Zobraziť viac
 • Plavecký kurz 19. – 30. 9. 2022 Plavecký kurz 19. – 30. 9. 2022

  Tohtoroční prváci nastavili latku na septembrovom plaveckom kurze veľmi vysoko. Viacerí z nich už majú pár rokov aktívneho plávania za sebou, tak to miestami vyzeralo ako na výkonnostnom plávaní. Radosť s takýmito žiakmi plávať.

  Zobraziť viac
 • Vždy pripravení! Vždy pripravení!

  Dňa 3.10.2022 sa bezpečnostný technik prebehol po našej škole za účelom skúšky evakuácie našich žiakov počas cvičného požiarneho poplachu. Evakuácia prebehla bez paniky a k veľkej spokojnosti technika i riaditeľky školy. Všetci sme boli z výkonu a poslušnosti žiakov nadšení. K záverečným bezpečnostným pokynom pridal bezpečnostný technik aj veľkú pochvalu. Padol aj návrh si to o rok zopakovať.

  Zobraziť viac
 • Ekotopfilm festival Ekotopfilm festival

  30.9.2022 sa žiaci II.VET a IV. VET zúčastnili každoročne sa konajúceho medzinárodného festivalu filmov, Ekotopfilm. Žiaci videli sériu krátkych, animovaných aj hraných filmov, ktoré boli zamerané na environmentálne problémy dnešnej doby. Posolstvom týchto filmov bolo uvedomiť si tieto problémy a dosiahnuť malé zmeny v živote každého z nás, ktoré spoločne prispejú k zmene životného prostredia. Súčasťou premietania bol aj krátky film o dravcoch žijúcich na Slovensku, konkrétne o najväčšom žijúcom dravcovi na Slovensku - orliakovi morskom. Žiaci pri odchode dostali aj motivačné odznaky a nálepky s nápisom, ktorý by mal každého z nás podnietiť k zamysleniu sa: „Zmeníme planétu alebo seba?

  Zobraziť viac
 

 • Best in English Best in English

  Druhý rok po sebe sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže Best in English. Súťaž sa teší veľkej obľube nielen vďaka lákavým výhram, ale tiež aj vďaka možnosti porovnať si svoje vedomosti s rovesníkmi z iných krajín. Tento rok zasadli 30.11.2022 žiaci za notebooky, tablety či smartfóny a s odhodlaním sa pustili do online testu pod vedením pani profesorky Ostrožlíkovej. Žiakom sa výborne darilo a dosiahli krásne výsledky. Veríme, že im odhodlanie napredovať a pracovať na sebe ostane čo najdlhšie a držíme palce pri ďalších, nielen jazykových súťažiach.

  Zobraziť viac
 • MIKROP - KONE MIKROP - KONE

  Žiaci sa zúčastnili VI. ročníka seminára MIKROP - KONE v Nitre. Oboznámili sa s manažmentom a výživou koní, krmivami. V ďaľšej prednáške sa dozvedeli o kolike koní, jej príčinách, diagnostike a terapii. Pri biotechnológii v chove koní sa zoznámili s insemináciou, transferom embrya a klonovaním.

  Zobraziť viac
 • Návšteva Chemického ústavu SAV Návšteva Chemického ústavu SAV

  Dňa 10.11. 2022 sa žiaci 2. ročníka našej školy zúčastnili exkurzie v Chemickom ústave SAV. V autentických priestoroch, v jednotlivých laboratóriách ústavu na vysokej úrovni, boli formou zážitkového učenia oboznámení s prácou slovenských vedcov.

  Zobraziť viac
 • Chémia pod mikroskopom Chémia pod mikroskopom

  Poslednú hodinu pred dvojdňovým voľnom využila naša pani profesorka chémie na netradičnú hodinu plnú nezvyčajných momentov. Ako vyučovaciu pomôcku použila mikroskopy a aj Petriho misky, v ktorých sme robili po návšteve Chemického laboratória v SAV pokusy. Pokusy sme vyhodnocovali, ale zaujímavejšie bolo pozorovanie tajomného sveta pod mikroskopom. Záujem žiakov bol veľký a zistili sme aj úzke prepojenie medzi chémiou a biológiou. Všetky výsledky mikroskopovania sme si zaznamenali vo fotodokumentácii.

  Zobraziť viac
 • Festival slobody Festival slobody

  9.11. 2022 navštívili žiaci I. VET a II. VET 12. ročník festivalu, ktorý organizuje Ústav pamäti národa. Tento festival pripomína a analyzuje obdobie neslobody v rokoch 1939 – 1989. Filmová prehliadka prebiehala v Spoločenskom dome Nivy. Žiaci najprv videli dokument Môj emigrant: Ivan Lefkovits, po ňom nasledovala diskusia s režisérkou Janou Durajovou. Dokument je súčasťou sedemdielneho cyklu o emigrantoch, ktorí sa počas obdobia komunizmu rozhodli opustiť Československo. Po diskusii nasledovalo premietanie českej komédie Osmičky. Tento film sa venoval tematike Charty 77 a problémom, s ktorými sa museli vysporiadať ľudia počas komunizmu, najmä ak boli na strane odporcov vtedajšieho režimu.

  Zobraziť viac
 • Ústav etológie Slovenskej akadémie vied Ústav etológie Slovenskej akadémie vied

  Žiaci III.VET sa zúčastnili 9. 11. 2022 Dňa otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied. Oboznámili sa s prácou laborantov a výskumných pracovníkov pri výskume. Prezreli si chov spevavcov a hydiny. Dozvedeli sa o sociálnom správaní sa zvierat. Videli výskum chovu nosníc vo voľnom ustajnení a v klietkovom chove.

  Zobraziť viac