Čo sa u nás udialo - školský rok 2013/2014

Júl

bowling 2014Dňa 2. 7. sa zamestnanci školy rozlúčili so starým školským rokom kultúrne a športovo – v bowlingovom centre v Dúbravke si zahrali viac-menej súťažne bowling. Motivácia bola silná, „kto prehrá, platí celú akciu“. Výhercom sa stal Mgr. Fulmek a v tesnom závese za ním sa umiestnila Mgr. L. Jurčovičová. My ostatní sme si dali záväzok, že do budúceho stretnutia budeme trénovať, aby sme v hanbe neostali.

 

Jún

20.6. 2014 si žiaci III. VET prezreli firmu Bayer. Žiaci si vypočuli prednášku o histórii a pôsobení firmy. Zaujala ich najmä jej veterinárnej sekcia Animal Care. Nasledovala obhliadka priestorov firmy Bayer, kde sa žiaci dozvedeli informácie o jednotlivých oddeleniach a mohli sa pýtať zamestnancov na všetko, čo ich zaujalo. Ku koncu prebehla diskusia pri občerstvení. Žiaci sa rozlúčili s prednášajúcimi zamestnancami a každý dostal darčekovú tašku. Všetci sa tešia na ďalšie stretnutie spojené s projektom Veda má budúcnosť

 

9. 6. 2014 bol žiakom 3. ročníka predstavený projekt Veda má budúcnosť. Žiaci sa okrem informácií o možnostiach zapojenia sa do projektu dozvedeli tiež základné informácie o spoločnosti Bayer. Spolu so školským a projektovým koordinátorom sa mohli zamyslieť nad tým, aká je budúcnosť prírodovedných odborov na Slovensku. Žiaci sa už tešia na exkurziu vo firme Bayer, najmä na sekciu vývinu a výroby produktov pre zvieratá „Animal Care“. Prezrite si fotky z akcie.

 

3. 6. 2014 - Exkurzia v Národnom žrebčíne Topoľčianky Žiaci III. VET sa zúčastnili exkurzie v Národnom žrebčíne Topoľčianky, kde si mali možnosť pozrieť najprv areál žrebčína, kde sú ustajnené kone športové a mladé kone vo výcviku, a následne absolvovali obhladku inseminačno-pôrodníckej stanice pre plemenné žrebce spojenú s odborným výkladom o odbere semena u žrebcov a o jeho následnom využití v rámci umelej inseminácie. Na záver exkurzie mali žiaci možnosť obdivovať (aj pohladkať) kobyly so žriebätkami.

Máj

V stredu 7. 5. 2014 sme sa my žiaci III. VET mohli „kultúrne vyblázniť“ na divadelnom predstavení Peter a Lucia. Návštevu Malej scény STU sme zobrali vážne, ako sa na pravých divadelných nadšencov patrí, a elegantne sme sa obliekli. Zhasnuté svetlá a prvé tóny hudby Deža Ursínyho v podaní kapely Vladislava Šarišského TALENT TRANSPORT naživo nás ihneď vtiahli do deja. Aj preto nás tento pôvodný slovenský komorný muzikál na motívy slávnej novely Romaina Rollanda doslova chytil za srdce. S nadšením sme sledovali osud lásky dvoch mladých osemnásťročných ľudí v čase vojny. Herecké výkony boli natoľko presvedčivé, že sa nám neraz zdalo, akoby sme aj my boli súčasťou tohto krásneho a osudového príbehu. Ďakujeme za tento emotívny a nezabudnuteľný kultúrny zážitok a tešíme sa nabudúce.

Apríl

V dňoch 27.-30.4. 2014 sa náš kolega Mgr. M. Vančo, PhD. zúčastnil konferencie „Tvorivý učiteľ fyziky“, ktorá sa konala v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Na tomto Festivale fyziky sa stretli učitelia fyziky z vysokých, stredných a základných škôl zo Slovenska aj z Čiech, aby si vymenili skúsenosti, postrehy, získali nové poznatky. Mgr. M. Vančo, PhD. vystúpil na konferencii v časti tvorivé dielne, kde odprezentoval novú laboratórnu úlohu na meranie veľkosti elementárneho náboja, tzv. Millikantov experiment.

 

V sobotu 24. 4. 2014 o 13. hodine bola v ZOO Bratislava v rámci akcie Bratislava pre všetkých 2014 slávnostne odhalená busta Františka Šroufeka, ošetrovateľa šeliem a námestníka ZOO. Bustu odhalil autor umeleckého diela a primátor Bratislavy p. Milan Ftáčnik. Veľmi pekne si na Františka Šroufeka spomína nielen Ing. M. Šavelová, riaditeľka ZOO Bratislava, ale aj pedagógovia a žiaci našej školy. Pán Šroufek bol veľmi obľúbeným dlhoročným učiteľom našej školy, vyučoval predmet chov exotických zvierat a zabezpečoval praktické vyučovanie.

 

Žiaci I . a III. VET absolvovali 1 týždeň a žiaci II. VET absolvovali 2 týždne praxe na pracoviskách praxe - útulok Slobody zvierat Bratislava a ZOO Bratislava, kde vypomáhali pri každodennej starostlivosti o tamojšie zvieratá a získali mnohé pracovné zručnosti a návyky. Zároveň žiaci druhého a tretieho ročníka, ktorí prejavili záujem o prax u súkromného veterinárneho lekára (celkovo 31 žiakov), absovovali prax vo veterinárnych ambulanciách pre malé zvieratá, kde získali cenné skúsenosti pri ošetrovaní spoločenských zvierat, predovšetkým psov a mačiek.

 

Prax žiakov IV ročníka

 

16. 4. - Predveľkonočnú stredu sme boli spoznávať krásy Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Dozvedeli sme sa, že aj v okolí Bratislavy bolo niekedy more. Trošku sme sa, aj keď s miernym frflaním, poprechádzali a mali sme šťastie zazrieť krásnu dúhu. Najlepšie ale bolo najmä to, že sme sa neučili v škole, pri tabuli, ale v prírode. Akciu pre 1., 2. a 3. Ročník zorganizoval Mgr. E. Fulmek a pedagogický dozor tvorili Mgr. M. Vančo, PhD., MVDr. K. Kovács a RNDr. D. Zich.

 

16.4. sa opätovne v spolupráci so súkromným centrom pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie KORY uskutočnila prednáška pre II.VET zameranú na aktuálne témy ako sú napríklad medziľudské vzťahy, vzťahy v rodine či sexuálne zodpovedné správanie.

 

15. 4. Sa uskutočnila jedinečná súťaž Dog Vet Cup 2014. Žiačky III. Vet – Diana Losová a Barbora Melknerová prišli s nápadom zorganizovať súťaž v poslušnosti, obratnosti a kráse psíkov. Usilovne hľadali sponzorov súťaže a propagovali súťaž medzi žiakmi školy. Porotu tvorili nielen učitelia, ale aj žiaci vyšších ročníkov, ktorí už majú potrebné vedomosti o výcviku, chove a účasti na súťaži psov. Počasie nás držalo celé doobedie v napätí, ale nakoniec sme nezmokli. Výhercovia dostali krásne hodnotné ceny a každý súťažiaci dostal upomienkové predmety. Víťazom gratulujeme a organizátorkám súťaže ďakujeme za skvelý nápad a bezchybnú realizáciu.

 

Dňa 14. apríla 2014 sme sa my žiaci III. VET spolu s pani učiteľkou Mgr. A. Belišovou zúčastnili literárnej exkurzie v Modre. Navštívili sme Múzeum Ľudovíta Štúra a jeho Pamätnú izbu, v ktorej zomrel, v tzv. Emreszovskom dome. Tu nás čakal výklad plný zaujímavostí o živote, činnosti a diele tohto významného predstaviteľa slovenského národného života. Samozrejme, najviac sme v duchu sympatizovali s naším národným dejateľom najmä v otázke jazyka, no zaujali nás aj jeho dve veľké lásky Marie Pospíšilová a Adela Ostrolúcka. Tento deň sme využili aj na prechádzku malebným mestečkom a cestou sme zapálili sviečky pri hrobe Ľudovíta Štúra, kde sme si pripomenuli, ako veľmi sa zaslúžil o uvedomenie a formovanie nášho národa. A keďže mesto Modra je oddávna spojené nielen s menom Ľudovíta Štúra, ale aj s kvalitnými vínami a keramikou, neobišli sme ani miesto výroby modranskej keramiky, Slovenskú ľudovú majoliku. Opäť nás tu čakal zaujímavý výklad o tom, ako sa majolika rodí. Sami sme mali možnosť vyskúšať si ťažký život majstrov a točenie na hrnčiarskom kruhu. Ani sme sa však nenazdali a už sme plní nových vedomostí, zážitkov a dojmov sledovali mihotajúcu sa krajinu cestou do Bratislavy. Na tento výnimočný deň budeme ešte dlho spomínať. 

 

4.-6.4.2014 Naši žiaci sa zúčastnili Medzinárodného súčinnostného cvičenia záchranárskych zložiek v Malackách, kde vypomáhali ako figuranti v rámci nácviku záchranárskych akcií dobrovoľných kynologických brigád a hasičov. Žiaci si vyskúšali úlohu figuranta v denných i nočných hodinách a presvedčili sa, že prácu záchranárov veľmi ovplyvňuje kvalita výcviku záchranárskeho psa a jeho dobrý vzťah s psovodom-záchranárom.

 

3. 4. 2014 sa konalo Krajské kolo SOČ, kde sa naši žiaci Marcela Tlčíková a Eva Markušová umiestnili v kategórii Geológia na peknom 3. mieste a Tomáš Kosiba s Ninou Richterovou získali v kategórii Farmakológia 4. miesto. Gratulujeme im a veríme, že ich tieto úspechy motivujú v ďalšej práci.

Marec

28. 3. 2014 Ku Dňu učiteľov zorganizoval Mgr. Fulmek florbalový turnaj pod názvom AMOS KANT CUP 2014. Šesť zmiešaných družstiev s učiteľmi v role kapitánov oslávilo hrou a súťažením sviatok učiteľov a okrúhle životné jubileum pani učiteľky Ing. Renaty Kantovej. Všetko najlepšie, Renatka, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a more skvelých, usilovných žiakov.

 

Dňa 25.3. 2014 sa v Nitre na výstavisku konalo finále súťaže NAJ agro dievča-NAJ agro chlapec roka. Finále sa zúčastnila aj naša žiačka Mária Tekulová z tretieho ročníka pod vedením prof. Renaty Kantovej. Mary zaujala odbornú porotu aj širokú verejnosť svojim skromným vystupovaním, milým slovom, vtipným komentárom a v skutku netradičným kostýmom, ktorý v porovnaní s ostatnými finalistkami pôsobil jedinečne. Finalistke patrí za 3. miesto veľká gratulácia a poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.

 

17.-21.3. - žiaci I. VET absolvovali týždennú prax. V útulku Slobody zvierat Bratislava pomáhali pod dozorom MVDr. Mužikovej pri ošetrovaní psov a mačiek a v ZOO Bratislava pomáhali pod dozorom Ing. Mitterpachovej pri každodennej starostlivosti o tamojšie zvieratá.

 

19. 3. 21014 - Žiaci 2. ročníka sa zúčastnili výchovného programu „Hovorme o sexe“, ktorý prezentovalo Divadlo Clipperton. Dvaja hudobníci taktným a zrozumiteľným spôsobom hovorili o problematike sexu so zameraním na mladých ľudí. Slovný výklad bol sprevádzaný živou hudobnou produkciou priliehavých piesní.

 

Dňa 19.3. sa žiaci III.VET spolu s MVDr. M. Kopčokom zúčastnili prednášky o evolúcii človeka v Prírodovedeckom múzeu SNM. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o jednotlivých štádiách vývoja človeka, o spôsobe života, o používaných pracovných nástrojoch. Zaujímavá bola i časť o kultúrnom živote - hudbe a nástenných maľbách.

 

18. 3. 2014 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili exkurzie v Jazdeckom oddiele Slávia STU v Ovsišti. Prezreli si chov jazdeckých koní, ustajnenie, kŕmenie, technické zariadenie a priestory pre parkúrové skákanie. Veľmi zaujímavý bol aj odborný výklad počas prehliadky koní, ktoré sú v službách jazdeckej polície.

 

18.3.2014 sa konala exkurzia do Prírodovedného múzea SNM v Bratislave. Mgr. Ján Kautman, riaditeľ múzea, pripravil pre žiakov 2. ročníka mimoriadne zaujímavú i zábavnú prednášku. Hlavnou témou boli obojživelníky, so zameraním na druhy žijúce v strednej Európe a na Slovensku. 90-minútová prezentácia bola doplnená obrazovou dokumentáciou a osobnými skúsenosťami lektora. Stredobodom záujmu bolo rozlíšenie jednotlivých druhov, ich bionómia a ekológia. Po prednáške mali žiaci možnosť prezrieť si aktuálnu výstavu v múzeu. Ďakujeme vedeniu múzea za skvelý program a tešíme sa nabudúce.

 

Dňa 6.3.2014 sa uskutočnilo pod organizačným vedením RNDr. D. Zicha školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti v odboroch: 03 Chémia, potravinárstvo 05 Životné prostredie, geografia, geológia 06 Zdravotníctvo a farmakológia Komisia pre školské kolo bola v zložení Mgr. E. Fulmek, Ing. R. Kantová a MVDr. K. Kovács. V odbore 03 Chémia, potravinárstvo komisia určila týchto víťazov: 1. miesto -Gabriela Holická (II.VET), 2. miesto -Lenka Jánošíková, Mária Tekulová (III.VET) V odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia komisia udelila len 1. Miesto. Obsadila ho dvojica z II.VET - Marcela Tlčíková, Eva Markušová V odbore 06 Zdravotníctvo a farmakológia sa na 1. mieste umiestnila dvojica Vladimíra Határová a Sabína Červeňová z II. VET. Druhé miesto obsadila dvojica z III. VET - Tomáš Kosiba a Nina Richterová. Náročnosť prác a kvalitu prezentácií ocenila nielen komisia ale aj obecenstvo tvorené žiakmi školy. Výhercom gratulujeme a želáme veľa úspechov v Krajskom kole SOČ.

Február

Dňa 25. 2. zavítali k prvákom našej školy metodičky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Téma bola viac ako aktuálna – nedrogové závislosti (PC, internet, facebook, mobil...). Dvojhodinovú besedu si chválili obe strany – aj pani metodičky a aj samotní žiaci. V naivnej nádeji dúfame, že beseda žiakov odradila od používania mobilu každé 2 minúty, od hrania časžerúcich primitívnych mobilných hier typu Pou a upriamila pozornosť aj na iné netechnické záujmové činnosti.

 

Dňa 13.2. 2014 sa v Nitre uskutočnilo semifinále súťaže NAJ agro dievča-NAJ agro chlapec. Semifinále sa zúčastnili aj dve žiačky našej školy, víťazky školského kola - Mária Tekulová a Lada Vlachová – obe žiačky tretieho ročníka. Do Nitry cestovali spolu s p. učiteľkou Ing. R. Kantovou, organizátorkou školského kola súťaže. V konkurencii 25-tich semifinalistiek sa dievčatá držali statočne a v krásnych šatách, s krásnym vzhľadom, múdrym a vtipným slovom reprezentovali našu školu na vysokej úrovni. Výsledok sa dostavil – Mária Tekulová sa prebojovala do finále súťaže, ktoré sa uskutoční 25.3. 2014 v Nitre. Dúfame, že vďaka svojmu šarmu a bojovnému duchu si opäť získa porotu na svoju stranu. Obom dievčatám patrí veľké poďakovanie a postupujúcej Mary srdečné blahoželanie.

 

Január

31.1. – Kurz na ochranu života a zdravia Ďalší krásny deň bez učenia sme vymysleli tretiakom v deň odovzdávania polročných výpisov. Čas pred samotným odovzdaním výsledkov polročnej práce našich žiakov sme vyplnili kurzom ochrany života a zdravia. Trasa bola kvôli počasiu jednoduchá. Vymrzli sme na Železnej studničke, kde sme si čo-to povedali o mapách, buzole, azimutoch, určovaní svetových strán pomocou prírodných javov a iných pre našich vzdelaniachtivých žiakov zaujímavých vecí. V škole sme sa mali ukázať až na obed, tak sme si dopriali kávičku resp. čaj v neďalekom fast-foode. Niektorí nevážiaci si svoje zdravie dokonca konzumovali aj umeliny v podobe hamburgerov resp. raňajkových menu. Následne sme sa autobusom presunuli do školy, rozdali sa výpisy a ďalší krásny školský deň bol za nami.

 

31.1. – exkurzia „Bitúnok Albert“ Žiaci IV. VET mali nevšednú možnosť prezrieť si prevádzku bitúnku v Senci s odborným výkladom podnikovej veterinárnej lekárky. Spolu s p. učiteľom MVDr. Blechom a MVDr. Kovácsom videli celý proces zabíjania ošípaných a následne si žiaci prezreli aj druhú z dvoch liniek, určenú na zabíjanie hovädzieho dobytka.

 

19.-24.1.2014 – Lyžiarsky kurz
Predposledný januárový týždeň bol pre mnohých druhákov a tretiakov dlho očakávaným – veď mali pokoj od školy a mohli utužiť partiu na bielych svahoch našich Nízkych Tatier. Lyžiarsky kurz zmenil po niekoľkých rokoch lokál, z Veľkej Rače – Oščadnice sme sa presunuli na Chopok, ktorý prepojením južnej a severnej strany vytvoril pravdepodobne naše najväčšie lyžiarske stredisko. A zmena to bola teda vydarená. Prvotné obavy zo zelených svahov nám pri pohľade z autobusu na zasnežený kopec hneď prešli. Zažili sme všetky vrtochy počasia – dážď, sneh, hmla, vietor, ale aj slnečné lúče hodné opaľovania sa. Schuti sme sa vylyžovali na Kosodrevine, ale aj Jasnej, zasúťažili si v školských pretekoch v zjazdovom lyžovaní, užili si veľa srandy, či už na svahu pri fantastickom programe, či vo voľnom čase. Ani sme sa nenazdali a bol piatok, čas nášho odchodu. Z lyžiarskeho sme sa vrátili živí a zdraví, plní zážitkov. Druháci sa už tešia na budúcoročný kurz, tretiaci si už budú musieť nechať zájsť chuť a spraviť si apetít na maturitu.

 

8.1. – výber povolania Žiaci III.VET sa nechali dobrovoľne otestovať, aby zistili, aké prednosti majú a akými vedomosťami disponujú. Výsledky im sprostredkuje pani psychologička Mgr. Klinovská a spoločne prediskutujú otázku výberu vhodného študijného programu na vysokej škole alebo pracovného zaradenia.

December

6. 12. p. učiteľ Mgr. E. Fulmek vymyslel pre žiakov I. VET veľmi zaujímavý program. Na hodine telesnej výchovy sa učili korčuľovať na ľade. Posúdte sami, ako im to išlo.

 

5. 12 – Deň otvorených dverí – žiaci, ktorí majú záujem študovať na našej škole sa prišli pozrieť, ako to u nás funguje. Informácie im poskytla Mgr. E. Melichová, poverená vedením školy, a o svojich zážitkoch a skúsenostiach z čias štúdia poinformoval absolvent školy Mikuláš Jakab. Krásnym a poučným oživením programu Dňa otvorených dverí boli príspevky súčasných žiakov školy. Predstavili svoje zvieratká a ohúrili divákov nielen svojimi vedomosťami, ale aj svojimi zručnosťami a trikmi, ktoré svojich domácich miláčikov naučili.

 

4. 12. – policajní psovodi spolu so svojimi psami vycvičenými na hľadanie omamných látok nás neprekvapili  Prišli neohlásene, skontrolovali všetky triedy, ale žiadne zakázané látky nenašli! Tešíme sa z takého dobrého výsledku!

November

26.11. – festival JEDEN SVET
Žiaci I. a II. VET sa aktívne zúčastnili filmového festivalu Jeden svet, ktorý je zameraný na predstavenie života mladých ľudí v krajinách tretieho sveta. Žiaci si nielen pozreli 3 filmy, ale mali možnosť zapojiť sa aj do diskusie na dané témy.

 

11.- 29. 11. Súvislá 3-týždňová prax žiakov III. VET Žiaci počas týchto troch týždňov vyskúšajú „život“ v útulku Slobody zvierat, v Zoologickej záhrade Bratislava, na rôznych oddeleniach Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave, v maštaliach Poľnohospodárskeho družstva v Podunajských Biskupiciach i v ambulanciách súkromných veterinárnych lekárov.

 

5.-6.11. Konferencia „Vzdelaním a poradenstvom k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“ Mgr. E. Melichová sa zúčastnila konferencie a so získanými informáciami sa podelila s kolegami na pedagogickej rade. Nosné informácie tvorili stratégia vlády SR tesnejšieho prepojenia teoretického odborného vzdelávania s praktickým a tvorba Národného kvalifikačného rámca dôležitá v prípade uplatnenia sa na pracovnom trhu v rámci Európskej únie.

Október

28. 10. Exkurzia Cyril a Metod + Rímska ríša Pre žiakov I. a II. VET zorganizovala p. učiteľka Mgr. A. Belišová peknú exkurziu- interaktívny program pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Žiaci sa zapojili do predstavení a vyskúšali si rolu cisára, boje v légiách a mohli sa presvedčiť o dôležitej úlohe vierozvestcov Cyrila a Metoda v našich dejinách.

 

26.-27.10. Medzinárodná výstava psov v Inchebe
Žiaci III. a IV. VET sa zúčastnili medzinárodnej výstavy psov a s veľkým nadšením sledovali dianie v rámci jednotlivých výstavných kruhov, ako aj mnohé sprievodné akcie v rámci programu, napr. dog dancing alebo ukážky agility.

 

22. 10. Vzdelávanie učiteľov – Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania Mgr. A. Belišová absolvovala a úspešne ukončila vzdelávanie v tomto programe. Za preukázané novo získané kompetencie odprezentované pred skúšobnou komisiou jej bolo pridelených 25 kreditov.

 

20. 10. Výstava a burza exotov Žiaci III. a IV. VET (zameranie chov exotických zvierat) boli v rámci nedeľného dopoludnia v Zrkadlovom háji v Petržalke na výstave a burze exotických rýb, plazov a obojživelníkov, pričom niektorí z nich túto možnosť využili aj na nákup nových domácich miláčikov a krmiva pre nich.

 

13. a 20. 10. Ukážka práce záchranárskych psov Žiaci III. a IV. VET (zameranie chov psov) sa zúčastnili na výcviku Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády, ktorej psi a psovodi často pomáhajú pri hľadaní nezvestných ľudí. Žiaci sa zoznámili s prácou záchranárov a na záver mali dokonca možnosť si aj osobne vyskúšať prácu figuranta pri výcviku psov. Pre veľký záujem zo strany žiakov sa výcvikov na jar zúčastnia aj žiaci zo zamerania chov exotických zvierat a chov hospodárskych zvierat.

 

18.10. Riaditeľské voľno Žiaci IV. VET dostali ako darček k stužkovej slávnosti riaditeľské voľno. Nech vám spomienky na stužkovú slávnosť ostanú ešte dlho v pamäti

 

12. 10. Súťaž agility Žiaci III.VET spolu s p. učiteľom MVDr. K. Kovácsom boli súčasťou nádhernej akcie v jeden veľmi pekný víkendový deň . Neoficiálna súťaž Agility sa konala pod záštitou agility klubu „Malina“ Samotnej súťaže sa zúčastnila i naša žiačka Barbora Melknerová a s jej sučkou Dorotkou obsadila v konečnom hodnotení krásne druhé miesto.

 

8. 10. Výstava vysokých škôl v Národnom tenisovom centre Žiaci IV. VET sa spolu s triednym učiteľom Mgr. E. Fulmekom zúčastnili prezentácie študijných programov vysokých škôl nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Maďarska a Poľska, Anglicka i Francúzska.

 

4. 10. Zbierka pre Slobodu zvierat Pri príležitosti Medzinárodného dňa zvierat sa žiaci IV. VET zúčastnili zbierky pre Slobodu zvierat. Nebola to ľahká úloha. V dobe krízy je pre ľudí prvoradé zabezpečiť seba. Aj napriek nelichotivej ekonomickej situácii našej spoločnosti sa našim žiakom podarilo vyzbierať viac ako 50 eur, ktoré budú použité na pomoc opusteným a túlavým psom v útulku.

September

30. 9. Prehliadka dravcov Pre žiakov III. a IV. VET zorganizoval p. učiteľ MVDr. M. Kopčok návštevu sokoliara spolu s dravcom. Pán sokoliar predviedol žiakom, ako sa má starať o dravca zdravého, chorého či zraneného.

 

23.-27. 9. Prax II. VET Žiaci spoznali prácu na rôznych externých pracoviskách školy a nazreli trošku do práce zootechnika a veterinárneho lekára v Zoologickej záhrade Bratislava a v útulku Slobody zvierat – Bratislava.

 

19. 9. exkurzia VČELÍN MVDr. K. Kovács zrealizoval pre žiakov IV.VET odbornú exkurziu v Devínskej Novej Vsi, kde sa nachádza včelín spojený s predajňou výrobkov z medu. Úvodnú časť tvorila prednáška o chove včiel, chorobách včelstiev, získavaní a spracovaní medu. Následne si žiaci mohli obzrieť včelstvo a tiež prevádzku na spracovanie produktov včiel spojenú s ochutnávkou rôznych druhov medu.

 

Žiaci I.VET absolvovali v termíne 22.9.2014 – 3.10.2014 úvodnú prax v rámci štúdia na našej škole. Prax prebiehala striedavo v ZOO Bratislava, kde žiaci vypomáhali pri každodennej starostlivosti o tamojšie zvieratá a tiež v útulku Slobody zvierat.

 

16.-20. 9. plavecký výcvikový kurz I. VET Mgr. E. Fulmek spolu so žiakmi absolvoval na plavárni IUVENTA základný plavecký výcvik. Žiaci mali samozrejme aj prípravu „nasucho“. Naučili sa poskytovať prvú pomoc topiacemu sa i teóriu plávania rôznych plaveckých štýlov. Všetko, čo sa naučili v triede, uplatnili počas tréningu na plavárni.

 

13. 9. video na stužkovú natáčali žiaci IV. VET s veľkým elánom a dávkou humoru. Držíme im palce, aby im výborne dopadla nielen stužková slávnosť, ale aj maturitná skúška.

 

Žiaci IV.VET absolvovali dňa 11.9. 2014 v rámci praxe návštevu včelína v Devínskej Novej Vsi, úvodnú časť tvorila prednáška o chove včiel, chorobách včelstiev, získavaní a spracovaní medu. Následne si žiaci mali mohli obzrieť prevádzku na spracovanie medu spojenú s ochutnávkou rôznych druhov medu. Na záver mali aj možnosť zakúpiť si včelie produkty v obchode ktorý je súčasťou prevádzky.

 

10. 9. účelové cvičenie II. VET Žiaci sa spolu s Mgr. E. Fulmekom venovali tematike civilnej obrany. Žiaci už vedia rozlíšiť rôzne varovné signály, typy úkrytov aj prostriedky individuálnej ochrany.

 

9. 9. účelové cvičenie I. VET Žiaci sa pod vedením Mgr. E. Fulmeka dozvedeli, ako správne ošetriť ranu, dať masáž srdca a uložiť pacienta do stabilizovanej polohy.

 

6. 9. Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ Mgr. E. Melichová absolvovala vzdelávanie prezentáciou vyučovacej jednotky s využitím získaných kompetencií v oblasti moderných informačno-komunikačných technológií.

 

3.-4. 9. konferencia Fyzikov a Fyzikárov Náš kolega Mgr. M. Vančo, PhD. sa zúčastnil organizácie 20. konferencie slovenských fyzikov a vystúpil s príspevkom INTRODUCTION TO PHYSICS AT FEI STU, v ktorom uviedol dôvody zavedenia nového predmetu na FEI STU a kriticky sa vyjadril k trendu znižovania hodín fyziky na stredných odobrných školách a gymnáziách.