Aktuality

Február

 • 3.2. - polročné prázdniny
 • 4.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 4.2.- 21.2. - komisionálne skúšky
 • 17.2.- 21.2. – jarné prázdniny
 • krajské kolo jazykových olympiád
 • protidrogová prednáška

Marec

 • 5.3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS, vyhodnotenie štúdia
 • 16.3.- 20.3. - PRAX - 1. ročník
 • 17.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 17.3. - vedecká cukráreň – 2. a 3. ročník
 • 17.3. - prednáška (Ústav pamäti národa) v aule školy - 2. a 3. ročník
 • 18.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 27.3. - volejbalový turnaj AMOS KANT CUP
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky

Apríl

 • 7.4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 7.4. - rodičovské združenie - 1. – 3. ročník o 16.30
 • 20.4.- 24.4. – PRAX – 2. ročník
 • náhradný termín EČ a PFIČ MS (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)

Máj

 • 4.5. - 6.5. - praktická časť maturitnej skúšky
 • 5.5. - pedagogická rada pre 4. ročník
 • 6.5. - odovzdávanie učebníc 4. ročník
 • 7.5. – vysvedčenie – 4. ročník
 • 11.5. a 14.5. - prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2020/2021
 • 11.5. - 14.5. - akademický týždeň
 • 18.5. - 22.5: - ústna časť maturitnej skúšky (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)
 • 18.5. - 22.5. - PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník
 • 25.5. - zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021
 • Úsmev ako dar – zbierka (podľa ponuky)

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 17.6. - pedagogická rada pre 3. ročník
 • preberanie a odovzdávanie učebníc – 3. ročník
 • koncoročný výlet – 1. - 3. ročník
 • 22.6.- 3.7. - 2-týždňová PRAX - 3. ročník - u súkromných veterinárnych lekárov
 • 24.6. - pedagogická rada pre 1. a 2. ročník
 • 29.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 29.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 30.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. a 2. ročník

Júl, August

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • odovzdanie denníkov praxe 3. ročník v čase 9.00-12.00
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2020/2021

September 2020

 • slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka ZŠ  a  1 fotografiu o rozmere 3 x 4 cm
 • vysvedčenia pre 3. ročník

Čo sa udialo

September   

 • 2.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 8.30 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 10.9.
 • 3.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 3.9. – preberanie učebníc – 2. – 4. ročník
 • 4.9. - náhradný termín ÚFIČ MS
 • do 9.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • 12.9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16.30
 • do 13.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách:
  • 1. skupina 16.9. – 20.9.
  • 2. skupina 23.9. – 27.9.
 • PRAX - 1. ročník:
  • 2. skupina 23.9. – 27.9.
  • 1. skupina 16.9. – 20.9.
 • 20.9. - Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOOdom, ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
 • príprava praxe pre 3. ročník podľa študijného zamerania – ZOO, ŠVPÚ, súkromné veterinárne ambulancie, pet predajne, výstavy psov, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2019/2020
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský)
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4. ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník (drobnochov)
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3.- 4. ročník

Október

 • 14.- 18.10. – PRAX - 2. ročník
 • 23.10. - Bonitácia policajných psov – Moravský Sv. Ján – 3. ročník
 • 27.- 28.10. – Medzinárodná výstava psov
 • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
 • kontrola žiakov na praxi
 • odborná prednáška v aule (ochorenia zubov u psov)
 • exkurzia v chove HD (RDP Most pri Bratislave) - 2. ročník
 • 30. - 31.10. - jesenné prázdniny

November

 • 4.11. – 22.11. – PRAX - 3. ročník (podľa študijného zamerania)  
 • 6.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • exkurzia – chov hydiny (Bernolákovo) – 3. ročník
 • exkurzia – Výlov rýb – 4. ročník

December

 • 5.12. - Deň otvorených dverí
 • 6.12. – mikulášsky volejbalový turnaj, účelové cvičenie a kurz na ochranu života a zdravia
 • 9.12. - exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
 • 20.12. – vianočná korčuľa, , vianočné kino
 • účelové cvičenie
 • kurz na ochranu života a zdravia
 • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)
 • 23.12.19 – 7.1.20 - vianočné prázdniny

Január

 • od 12.1. - lyžiarsky výcvikový kurz - 2. ročník
 • 27.1. - polročná klasifikácia
 • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov
 • okresné kolo jazykových olympiád
 • Finančná gramotnosť vo vedeckej cukrárni Finančná gramotnosť vo vedeckej cukrárni

  Dňa 28.1 a 4.2 sa triedy III VET a I VET zúčastnili vedeckej cukrárne s podtitulom Finančná gramotnosť, celoživotné finančné rozhodnutia a zdravý sedliacky rozum.

  Na prednáške sa od Martina Šustera, riaditeľa odboru výskumu NBS dozvedeli o finančných produktoch na trhu, čo je to investovanie a aké riziká prináša. Dozvedeli sa, ako rozumne hospodáriť s financiami, aby nedopadli ako 60 percent hráčov amerického futbalu, ktorí po aktívnej kariére do 4 rokov skrachujú. V diskusii sme sa dozvedeli, že v momentálnej situácii na finančných trhoch je najlepšia investícia do svojho vzdelania.

  Zobraziť viac
 • Lyžiarsky na jednotku Lyžiarsky na jednotku

  Nádhernú prírodu a čerstvý horský vzduch si na lyžiarskom výcviku vychutnali už aj tohtoroční druháci za vedenia skúsených učiteľov Mgr. Ernesta Fulmeka a Mgr. Denisy Meliškovej. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v dňoch 12.1.- 17.1. 2020. Žiaci lyžovali na najlepších slovenských svahoch a unavení si vychutnávali horúcu čokoládu v chate Kamienka. Po celý týždeň nás sprevádzala skvelá atmosféra, kopec zábavy, diskotéka a najlepší program pre učiteľov, ktorý vymysleli práve naši skvelí žiaci. Pre lepšiu zábavu a skúsenosti sa počet druhákov doplnil žiakmi III. a VI. ročníka. Každý si z tohto týždňa odniesol tie najlepšie a najkrajšie zážitky a vrátili sme sa domov šťastní. Žiaci vďaka skvelým učiteľom a učitelia vďaka poslušným a akčným žiakom.

  Zobraziť viac
 • Štartujeme na Vianoce Štartujeme na Vianoce

  Dňa 20.12.2019 sme ukončili kalendárny rok návštevou filmového predstavenia Adamsova rodina. Výber filmu bol dobrý, páčil sa žiakom i učiteľom. Potom sme sa presunuli na vianočné trhy. Pôvodne sme sa mali korčuľovať, ale vzhľadom na „jarné” počasie to nebolo možné. A tak sme si pochutnali na vianočných špecialitkách - nesmel chýbať Horehronský detský punč - symbolizujúci nášho učiteľa MVDr. Hronského, dokúpili sme darčeky a hurá na prázdniny s oslavou Vianoc a šťastného nového roka.

  Zobraziť viac
 • Vianoce s úsmevom 2019 Vianoce s úsmevom 2019

  V pondelok dňa 16.12. 2019 vyšli do ulíc tri dvojice študentov našej školy a v uliciach Bratislavy vyberali finančnú hotovosť po d záštitou zbierky Vianoce s úsmevom. Snahou bolo podporiť deti v detských domovoch, aby mali šťastné a spokojné Vianoce. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov napomáha k tomu, aby rodiny ostali spolu a aby opustené deti ostali deťmi a mali spokojné detstvo. Naši žiaci chceli byť nápomocní v tejto zbierke. Ďakujeme!

  Zobraziť viac
 • Viedeň a adventná atmosféra mesta Viedeň a adventná atmosféra mesta

  V pondelok dňa 9.12. 2019 sme sa zúčastnili exkurzie vo Viedni. Navštívili sme Dom mora a prírodovedné múzeum. Zaujali nás akváriá, teráriá, opice a iné živé exponáty. V prírodovednom múzeu je množstvo preparátov zvierat, medzi nimi i vymreté druhy. Exkurziu sme ukončili návštevou adventných trhov a ochutnávkou rakúskych špecialít.

  Zobraziť viac
 • KOŽAZ KOŽAZ

  Druhý decembrový pondelok patril okrem iného aj ochrane života a zdravia. Trošku sme poturistikovali na Železnej studničke. Tí, ktorí si sledujú počet krokov za deň, mali už na obed vymaľované, keďže si už svoj celodenný limit splnili. A určite sa tešili domov na teplý čaj.

  Zobraziť viac