Aktuality

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 19.6. - pedagogická rada pre 3. ročník
 • 20.6. - preberanie a odovzdávanie učebníc – 3. ročník
 • 21.6. – koncoročný výlet – 3. ročník
 • 21.6. – koncoročný výlet – 2. ročník
 • 24.6.- 4.7. - 2-týždňová PRAX - 3. ročník - u súkromných veterinárnych lekárov
 • 25.6. - pedagogická rada pre 1. a 2. ročník
 • 27.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 27.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 28.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. a 2. ročník

Júl, August

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • 26.8. - odovzdanie denníkov praxe 3. ročník v čase 9.00-12.00
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2019/2020

September 2019

 • 2.9.19 slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka ZŠ a 1 fotografiu o rozmere 3 x 4 cm
 • vysvedčenia pre 3. ročník

Čo ste zameškali

September

 • 3.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 9.00 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 20.9.
 • 4.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 4.9. – preberanie učebníc – 1. – 4. ročník
 • do 7.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • 11.9. – náhradný termín ÚFIČ MS
 • do 14.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • 18.9. - rodičovské združenie pre 4. ročník o 16.30 (individuálne)
 • 19.9. – rodičovské združenie pre 1. – 3. ročník o 16.30
 • 24.9. – 28.9. - PRAX - 1. ročník
 • 21.9. - Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých (3 dvojíce – 20.9. prinesú balíčky)
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOOdom, ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie
 • príprava praxe pre 3. ročník podľa študijného zamerania – ZOO, ŠVPÚ, súkromné veterinárne ambulancie, pet predajne, výstavy psov
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2018/2019
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský)
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4 . ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • BKZB – skúšky záchranárskych psov
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3.- 4. ročník

Október

 • 13.- 14.10. – Agility – Kamenný mlyn
 • 15.- 19.10. – PRAX - 2. ročník
 • 27.- 28.10. – Medzinárodná výstava psov
 • súťaž záchranárskych psov – Rohožník
 • Bonitácia policajných psov – Moravský Sv. Ján – 3. ročník
 • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
 • kontrola žiakov na praxi
 • odborná prednáška v aule (ochorenia zubov u psov)
 • exkurzia v chove HD (PD Podunajské Biskupice) - 2. ročník
 • 31.10. - jesenné prázdniny

November

 • 2.11. – jesenné prázdniny
 • 5.11. – 23.11. – PRAX - 3. ročník (podľa študijného zamerania)
 • 7.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • 24.- 25.11. – Celoštátna výstava zvierat 2018 (Nitra) – 3.- 4. ročník
 • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • exkurzia – chov hydiny (Bernolákovo) – 3. ročník
 • exkurzia v chove HD (PD Podunajské Biskupice) – 2. ročník
 • exkurzia vo firme BAYER – 3. ročník (“Veda má budúcnosť”)

December

 • 6.12. - školské kolo jazykových olympiád
 • 6.12. - Deň otvorených dverí
 • 14.12. – volejbalový turnaj
 • 22.12.18 – 7.1.19 - vianočné prázdniny
 • účelové cvičenie 1. a 2. ročník
 • kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
 • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
 • kontrola prípravy prác na SOČ
 • akcia „Vianočná korčuľa“
 • exkurzia Bitúnok Senec (prípadne január) – 4. ročník
 • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)

Január

 • od 13.1. - lyžiarsky výcvikový kurz - 2. ročník
 • 23.1. - polročná klasifikácia
 • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

Február

 • 1.2. - polročné prázdniny
 • 4.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 4.2.- 22.2. - komisionálne skúšky
 • 25.2.- 1.3. – jarné prázdniny
 • krajské kolo jazykových olympiád
 • druhá návšteva firmy Bayer – HR blok

Marec

 • 5.3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
 • 11.3.- 15.3. - PRAX - 2. ročník
 • 12.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 12.3. a 13.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
 • 13.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 29.3. - volejbalový turnaj AMOS KANT CUP (alebo iná športová aktivita)
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
 • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník

Apríl

 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách:
 • 1. skupina 1.4. – 5.4.
 • 2. skupina 8.4. – 12.4.
 • PRAX - 1. ročník : 1. skupina 1.4. – 5.4., 2. skupina 8.4. – 12.4.
 • 10.4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 10.4. - rodičovské združenie - 1. – 3. ročník o 16.30
 • 17.4. – 12:15 – školské fotenie
 • 18.4.- 23.4. – veľkonočné prázdniny

Máj

 • 13.5 a 16.5. - prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2019/2020
 • 14.5. praktická časť maturitnej skúšky
 • 15.5. - pedagogická rada pre 4. ročník
 • 17.5. odovzdávanie učebníc a vysvedčenia - 4. ročník
 • 23.5. - zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020
 • 20.5. - 24.5. - akademický týždeň
 • 27.5. – 29.5. ústna časť maturitnej skúšky
 • 27.5. – 31.5. PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník
 • Úsmev ako dar – zbierka
 • Školské výlety Školské výlety

  V čase 21.6. - 23.6. 2019 sa uskutočnili školské výlety prvého, druhého i tretieho ročníka. Dopadli výborne. Viac niet čo dodať. Pozrite si s nami fotogalériu.

  Zobraziť viac
 • Pitva 2019 Pitva 2019

  Dňa 13.6. 2019 sa žiaci III.VET zúčastnili na pitve v ŠVPÚ. Pri teplote nad 30 stupňov nebolo vôbec jednoduché vydržať v miestnosti , ale túžba vidieť a získať nové vedomosti bola silnejšia. Aj pitva je vlastne pre silné povahy, ale žiaci veterinárnej školy sú pripravení na všetko. To, čo videli a mali možnosť počuť pri odbornom výklade prispelo jednoznačne k rozšíreniu vedomostí a získaniu skúseností potrebných pre štúdium.

  Zobraziť viac
 • Exkurzia vo výcvikovej stanici Exkurzia vo výcvikovej stanici

  Veľké poďakovanie patrí Prezídiu Policajného zboru za to, že nám umožnili dňa 12. marca 2019 v čase konania sa maturitných skúšok, navštíviť oddelenie kynológie a hipológie. Žiaci si prezreli veterinárne zázemie a výcvikové priestory. Videli ukážky práce a výcviku služobných psov pri odhaľovaní výbušnín a omamných látok. Spestrením boli predvedené kone jazdnej polície. Niektorí žiaci prejavili záujem po skončení školy využiť svoje odborné vedomosti pri práci v Policajnom zbore či už ako psovodi pri výcviku služobných psov alebo sa venovať hipológii.

  Zobraziť viac
 • Sokoliareň mini ZOO Devín Sokoliareň mini ZOO Devín

  Dňa 23. mája 2019 sa naši prváci, druháci a tretiaci zúčastnili prehliadky dravých vtákov v areáli Sokoliarne Mini ZOO Devín. Súčasťou prehliadky bola prednáška o jednotlivých druhoch dravcov, letové ukážky a fotenie sa s dravcami. Tejto exkurzie sa aktívne zúčastnili aj dve naše žiačky tretieho ročníka, ktoré nám predviedli svoje sokoliarske umenie. Ešte pred samotnou ukážkou dravcov sme mali možnosť pozrieť si zvieratá v kontaktnej ZOO, napríklad kozy a ovce, ale aj také menej bežné, akými sú pštros a lama, ktoré boli milým spestrením nášho programu.

  Zobraziť viac
 • Dostali sme pozvánku... Dostali sme pozvánku...

  Priamo od riaditeľa Odboru kynológie a hipológie Prezídia policajného zboru pána pplk. Ing. Jána Dudáka dostalo vedenie školy pozvánku na oslavu 70. výročia vzniku policajnej kynológie na Slovensku.

  Akcia sa uskutočnila dňa 6.6. 2019 na Červenom Kameni. Okrem bohatého oficiálneho programu sme si mohli všetci zúčastnení pozrieť ukážky služobnej kynológie a hipológie a zúčastniť sa slávnostnej recepcie s významnými osobnosťami tohto rezortu.

  Akcia sa vydarila po všetkých stránkach a zahájila našu spoluprácu s Odborom kynológie a hipológie v rámci riešenia umiestnenia našich žiakov na praxi od najbližšieho školského roka.

  Zobraziť viac
 • Prax v čase MS Prax v čase MS

  V týždni, keď naši maturanti podávali heroické výkony (27.5. - 31.5. 2019), žiaci 1. a 2. a 3. ročníka pracovali. Denne sa zúčastňovali odbornej praxe. Žiaci a žiačky boli zatriedení na pracoviská podľa odborných zameraní i odborných zručností. Pomáhali pri prácach v ZOO, pracovali ako pomocníci vo veterinárnych ambulanciách, niektorí boli nápomocní pri prácach na družstve. Týždeň ubehol ako voda a všetci sa vrátili do školských lavíc a využívajú svoje nadobudnuté praktické skúsenosti a znalosti v teoretických predmetoch. Blíži sa uzatváranie známok za druhý polrok, takže heroické výkony sa čakávajú od všetkých žiakov.

  Zobraziť viac