Aktuality

September

 • 5.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 9.00 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 9.9.
 • 6.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 6.9. - preberanie učebníc – 1. – 4. ročník
 • do 9.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • 13.9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16.30
 • do 13.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách: 1. skupina   19.9. – 23.9., 2. skupina   26.9. – 30.9.
 • PRAX - 1. ročník: 1. skupina  26.9. – 30.9., 2. skupina 19.9. – 23.9. 
 • Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých (podľa ponuky)
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2022/2023
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský) – 3. ročník
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4.ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník (drobnochov)
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3. - 4. ročník
 • divadelné predstavenie – 4. ročník

Október

 • 10.-14.10. – PRAX – 2. ročník
 • kontrola žiakov na praxi
 • Medzinárodná výstava psov
 • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
 • 28. - 31.10. - jesenné prázdniny
 • školské kolo jazykových olympiád

 

November

 • 8.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • 24.11. - exkurzia – Výlov rýb – 3 a 4. ročník

 

December

 • 6.12. - Deň otvorených dverí
 • 16.12. - volejbalový turnaj
 • 23.12.22 – 7.1.23 - vianočné prázdniny
 • 19.12. a 21.12. - exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa harmonogramu)
 • akcia „Vianočná korčuľa“

 

Január

 • 19.1. – okresné kolo jazykových olympiád
 • 26.1. - polročná klasifikácia
 • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

 

Február

 • 2.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 6.2. – 17.2. - komisionálne skúšky
 • 20.2. – 24.2. – jarné prázdniny
 • krajské kolo jazykových olympiád
 • protidrogová prednáška

 

Marec

 • 9.3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
 • 13.3. - 17.3. - PRAX - 1. ročník
 • 14.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 14.3. a 15.3. - účelové cvičenie - 2. ročník
 • 15.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník
 • 15.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 24.3. - volejbalový turnaj (alebo iná športová aktivita)
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
 • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník (podľa ponuky)

 

Apríl

 • 6.4. – 11.4. – veľkonočné prázdniny
 • 12.4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 14.4.- rodičovské združenie - 1. – 3. ročník o 16.30
 • 24.4. - 28.4. – PRAX – 2. ročník
 • náhradný termín EČ a PFIČ MS (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)

 

Máj

 • 4.5. a 9.5. - prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2022/2023
 • praktická časť maturitnej skúšky (podľa termínu ústnej maturitnej skúšky)
 • zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 (podľa výsledkov prijímacích skúšok)
 • pedagogická rada pre 4. ročník (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky )
 • akademický týždeň (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky)
 • ústna časť maturitnej skúšky (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)
 • PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník (počas ústnej časti maturitnej skúšky)
 • odovzdávanie učebníc a vysvedčenia - 4. ročník (po ÚČ MS)
 • Úsmev ako dar – zbierka (podľa ponuky)

 

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 23.6. - pedagogická rada pre 1. - 3. ročník
 • 29.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 29.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 29.6. - 3. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 30.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. - 3. ročník
 • koncoročný výlet – 1. - 3. ročník

 

Júl, August

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2023/2024

 

September 2023

 • slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka

 

 • Best in English Best in English

  Druhý rok po sebe sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže Best in English. Súťaž sa teší veľkej obľube nielen vďaka lákavým výhram, ale tiež aj vďaka možnosti porovnať si svoje vedomosti s rovesníkmi z iných krajín. Tento rok zasadli 30.11.2022 žiaci za notebooky, tablety či smartfóny a s odhodlaním sa pustili do online testu pod vedením pani profesorky Ostrožlíkovej. Žiakom sa výborne darilo a dosiahli krásne výsledky. Veríme, že im odhodlanie napredovať a pracovať na sebe ostane čo najdlhšie a držíme palce pri ďalších, nielen jazykových súťažiach.

  Zobraziť viac
 • MIKROP - KONE MIKROP - KONE

  Žiaci sa zúčastnili VI. ročníka seminára MIKROP - KONE v Nitre. Oboznámili sa s manažmentom a výživou koní, krmivami. V ďaľšej prednáške sa dozvedeli o kolike koní, jej príčinách, diagnostike a terapii. Pri biotechnológii v chove koní sa zoznámili s insemináciou, transferom embrya a klonovaním.

  Zobraziť viac
 • Návšteva Chemického ústavu SAV Návšteva Chemického ústavu SAV

  Dňa 10.11. 2022 sa žiaci 2. ročníka našej školy zúčastnili exkurzie v Chemickom ústave SAV. V autentických priestoroch, v jednotlivých laboratóriách ústavu na vysokej úrovni, boli formou zážitkového učenia oboznámení s prácou slovenských vedcov.

  Zobraziť viac
 • Chémia pod mikroskopom Chémia pod mikroskopom

  Poslednú hodinu pred dvojdňovým voľnom využila naša pani profesorka chémie na netradičnú hodinu plnú nezvyčajných momentov. Ako vyučovaciu pomôcku použila mikroskopy a aj Petriho misky, v ktorých sme robili po návšteve Chemického laboratória v SAV pokusy. Pokusy sme vyhodnocovali, ale zaujímavejšie bolo pozorovanie tajomného sveta pod mikroskopom. Záujem žiakov bol veľký a zistili sme aj úzke prepojenie medzi chémiou a biológiou. Všetky výsledky mikroskopovania sme si zaznamenali vo fotodokumentácii.

  Zobraziť viac
 • Festival slobody Festival slobody

  9.11. 2022 navštívili žiaci I. VET a II. VET 12. ročník festivalu, ktorý organizuje Ústav pamäti národa. Tento festival pripomína a analyzuje obdobie neslobody v rokoch 1939 – 1989. Filmová prehliadka prebiehala v Spoločenskom dome Nivy. Žiaci najprv videli dokument Môj emigrant: Ivan Lefkovits, po ňom nasledovala diskusia s režisérkou Janou Durajovou. Dokument je súčasťou sedemdielneho cyklu o emigrantoch, ktorí sa počas obdobia komunizmu rozhodli opustiť Československo. Po diskusii nasledovalo premietanie českej komédie Osmičky. Tento film sa venoval tematike Charty 77 a problémom, s ktorými sa museli vysporiadať ľudia počas komunizmu, najmä ak boli na strane odporcov vtedajšieho režimu.

  Zobraziť viac
 • Ústav etológie Slovenskej akadémie vied Ústav etológie Slovenskej akadémie vied

  Žiaci III.VET sa zúčastnili 9. 11. 2022 Dňa otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied. Oboznámili sa s prácou laborantov a výskumných pracovníkov pri výskume. Prezreli si chov spevavcov a hydiny. Dozvedeli sa o sociálnom správaní sa zvierat. Videli výskum chovu nosníc vo voľnom ustajnení a v klietkovom chove.

  Zobraziť viac