Aktuality

Marec

 • 5.3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
 • 11.3.- 15.3. - PRAX - 2. ročník
 • 12.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 12.3. a 13.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
 • 13.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 29.3. - volejbalový turnaj AMOS KANT CUP (alebo iná športová aktivita)
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
 • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník

Apríl

Apríl

 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách:
 • 1. skupina 1.4. – 5.4.
 • 2. skupina 8.4. – 12.4.
 • PRAX - 1. ročník : 1. skupina 1.4. – 5.4., 2. skupina 8.4. – 12.4.
 • 10.4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 10.4. - rodičovské združenie - 1. – 3. ročník o 16.30
 • 17.4. – 12:15 – školské fotenie
 • 18.4.- 23.4. – veľkonočné prázdniny

Máj

 • praktická časť maturitnej skúšky (podľa harmonogramu)
 • prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2019/2020 (podľa metodických pokynov)
 • zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 (podľa prijímacích skúšok)
 • pedagogická rada pre 4. ročník (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky )
 • akademický týždeň (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky)
 • ústna časť maturitnej skúšky (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)
 • PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník (počas ústnej časti maturitnej skúšky)
 • odovzdávanie učebníc a vysvedčenia - 4. ročník (po ÚČ MS)
 • Úsmev ako dar – zbierka (podľa ponuky)
 • exkurzia – SAV Bratislava („Veda má budúcnosť“)
 • exkurzia – Dostihy – dostihová dráha Petržalka – 3. ročník

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 19.6. - pedagogická rada pre 3. ročník
 • 20.6. - preberanie a odovzdávanie učebníc – 3. ročník
 • 21.6. – koncoročný výlet – 3. ročník
 • 21.6. – koncoročný výlet – 2. ročník
 • 24.6.- 4.7. - 2-týždňová PRAX - 3. ročník - u súkromných veterinárnych lekárov
 • 25.6. - pedagogická rada pre 1. a 2. ročník
 • 27.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 27.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 28.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. a 2. ročník
 • Záverečná konferencia v SAV („Veda má budúcnosť“)

Júl, August

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • 26.8. - odovzdanie denníkov praxe 3. ročník v čase 9.00-12.00
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2019/2020

September 2019

 • 2.9.19 slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka ZŠ a 1 fotografiu o rozmere 3 x 4 cm
 • vysvedčenia pre 3. ročník

Čo ste zameškali

September

 • 3.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 9.00 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 20.9.
 • 4.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 4.9. – preberanie učebníc – 1. – 4. ročník
 • do 7.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • 11.9. – náhradný termín ÚFIČ MS
 • do 14.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • 18.9. - rodičovské združenie pre 4. ročník o 16.30 (individuálne)
 • 19.9. – rodičovské združenie pre 1. – 3. ročník o 16.30
 • 24.9. – 28.9. - PRAX - 1. ročník
 • 21.9. - Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých (3 dvojíce – 20.9. prinesú balíčky)
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOOdom, ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie
 • príprava praxe pre 3. ročník podľa študijného zamerania – ZOO, ŠVPÚ, súkromné veterinárne ambulancie, pet predajne, výstavy psov
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2018/2019
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský)
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4 . ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • BKZB – skúšky záchranárskych psov
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3.- 4. ročník

Október

 • 13.- 14.10. – Agility – Kamenný mlyn
 • 15.- 19.10. – PRAX - 2. ročník
 • 27.- 28.10. – Medzinárodná výstava psov
 • súťaž záchranárskych psov – Rohožník
 • Bonitácia policajných psov – Moravský Sv. Ján – 3. ročník
 • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
 • kontrola žiakov na praxi
 • odborná prednáška v aule (ochorenia zubov u psov)
 • exkurzia v chove HD (PD Podunajské Biskupice) - 2. ročník
 • 31.10. - jesenné prázdniny

November

 • 2.11. – jesenné prázdniny
 • 5.11. – 23.11. – PRAX - 3. ročník (podľa študijného zamerania)
 • 7.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • 24.- 25.11. – Celoštátna výstava zvierat 2018 (Nitra) – 3.- 4. ročník
 • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • exkurzia – chov hydiny (Bernolákovo) – 3. ročník
 • exkurzia v chove HD (PD Podunajské Biskupice) – 2. ročník
 • exkurzia vo firme BAYER – 3. ročník (“Veda má budúcnosť”)

December

 • 6.12. - školské kolo jazykových olympiád
 • 6.12. - Deň otvorených dverí
 • 14.12. – volejbalový turnaj
 • 22.12.18 – 7.1.19 - vianočné prázdniny
 • účelové cvičenie 1. a 2. ročník
 • kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
 • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
 • kontrola prípravy prác na SOČ
 • akcia „Vianočná korčuľa“
 • exkurzia Bitúnok Senec (prípadne január) – 4. ročník
 • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)

Január

 • od 13.1. - lyžiarsky výcvikový kurz - 2. ročník
 • 23.1. - polročná klasifikácia
 • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

Február

 • 1.2. - polročné prázdniny
 • 4.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 4.2.- 22.2. - komisionálne skúšky
 • 25.2.- 1.3. – jarné prázdniny
 • krajské kolo jazykových olympiád
 • druhá návšteva firmy Bayer – HR blok
 • Prax drobnochovu v Jakubove Prax drobnochovu v Jakubove

  Žiaci 3. a 4. ročníka zamerania drobnochov sa zúčastnili odbornej praxe - chov hydiny u absolventky našej školy Sarah Vrabčekovej. Naučili sa fixovať hydinu, zopakovali si anatomickú stavbu tela a ostrihali hydine letky. Prezreli si chov koní a pomohli s čistením stajní, kŕmením a napájaním.

  Zobraziť viac
 • Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva

  29. 3. 2019 sa žiaci I., II., III. a IV. VET zúčastnili 20. ročníka festivalu HORY A MESTO, ktorý sa konal v priestoroch nákupno-zábavného centra Bory Mall a CINEMAX BORY. V rámci festivalu sa premietali filmy - Nomádsky chlapec, DreamRide3 a Matsés. Po premietaní bol pre žiakov pripravený bohatý program vo forme Festivalového náučného chodníka prostredníctvom rôznych stánkov. Stánky boli zamerané na dôležité súčasti každodenného života, napríklad ako sa správne triedi odpad, ako si pripraviť zdravú desiatu. Žiaci si vyskúšali aj svoju rovnováhu, keď sa mali prejsť po napnutom lane. Posledná disciplína všetkých veľmi pobavila.

  Zobraziť viac
 • Vedecká cukráreň - jozefská Vedecká cukráreň - jozefská

  Žiaci III VET sa 19.3.2019 zúčastnili akcie Vedecká cukráreň s podtitulom Veľryba plná plastu, prečo záleží na tom, ako zaobchádzame so životným prostredím. Na nej Robert Hofrichter, zoológ a morský biológ pôsobiaci viac ako 30 rokov vo Viedni, rozprával, čo je jeho náplňou práce. Sústredil sa najmä na znečistenie oceánov ľuďmi, konkrétne plastovým odpadom. Situácia je tak vážna, že momentálne neexistuje na svete miesto, kde by sa tento odpad nenachádzal, najmä v jeho najnebezpečnejšej forme - mikroplastoch. Prednáška bola zakončená diskusiou, kde samotní žiaci navrhovali, ako by sme mohli prírode pomôcť.

  Zobraziť viac
 • Pohybom k zdraviu Pohybom k zdraviu

  Dňa 13.3.2019 sme v čase maturitných skúšok absolvovali účelové cvičenie a kurz ochrany života a zdravia na Železnej studničke. Žiaci sa oboznámili s orientáciou v teréne, podávaním prvej pomoci pri zranení a ohrození života a s ochranou prírody a životného prostredia. Škoda že nevyšlo počasie...

  Zobraziť viac