Aktuality

September   

 • 2.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 9.00 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 10.9.
 • 3.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 3.9. - preberanie učebníc – 1. – 4. ročník
 • do 9.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • 9.9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16.30
 • do 13.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách: 1. skupina   20.9. – 24.9., 2. skupina   27.9. – 1.10.
 • PRAX - 1. ročník : 1. skupina  27.9. – 1.10., 2. skupina 20.9. – 24.9. 
 • Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých (podľa ponuky)
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
 • príprava praxe pre 3. ročník podľa študijného zamerania – ZOO, ŠVPÚ, súkromné veterinárne ambulancie, pet predajne, výstavy psov, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2021/2022
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský)
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4.ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník (drobnochov)
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3. - 4. ročník
 • divadelné predstavenie – 4. ročník 

Október       

 • 11.-15.10. – PRAX - 2. ročník
 • kontrola žiakov na praxi
 • 14.10 (22.10.) - Bonitácia policajných psov – Malé Leváre – 3. ročník
 • Medzinárodná výstava psov
 • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
 • exkurzia v chove HD (RDP Most pri Bratislave) - 2. ročník
 • 28. - 29.10. - jesenné prázdniny

November

 • 24.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • 8.11. – 26.11. –PRAX - 3. ročník (podľa študijného zamerania)

December

 • 23.12.21 – 7.1.22 - vianočné prázdniny

Január          

 • 19.1. - polročná klasifikácia
 • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

 Február       

 • 2.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 4.2. - polročné prázdniny
 • 7.2. – 25.2. - komisionálne skúšky
 • krajské kolo jazykových olympiád
 • protidrogová prednáška

Marec           

Apríl             

 • 6.4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 14.4. – 19.4. – veľkonočné prázdniny
 • 25.4. - 29.4. – PRAX – 2. ročník
 • náhradný termín EČ a PFIČ MS (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)

Máj

 • 2.5. a 9.5. - prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2022/2023
 • 9.5. - 11.5. - praktická časť maturitnej skúšky
 • 12.5. - pedagogická rada pre 4. ročník
 • 16.5. - 20.5. - akademický týždeň
 • 23.5. - 27.5. - ústna časť maturitnej skúšky
 • 23.5. - 27.5. - PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník
 • 27.5. - odovzdávanie učebníc a vysvedčenia - 4. ročník (po ÚČ MS)
 • zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 22.6. - pedagogická rada pre 1. - 3. ročník
 • 24.6. - 3. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 27.6. - 8.7. - 2-týždňová PRAX - 3. ročník - u súkromných veterinárnych lekárov
 • 29.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 29.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 30.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. a 2. ročník
 • koncoročný výlet – 1. - 3. ročník

Júl, August

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • odovzdanie denníkov praxe 3. ročník v čase 9.00 - 12.00
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2022/2023

 September 2022

 • slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka ZŠ a 1 fotografiu o rozmere 3 x 4 cm
 • vysvedčenia pre 3. ročník

 

 • Koncoročný výlet - druháci Koncoročný výlet - druháci

  Konečne po 2 rokoch nám bol dopriaty plnohodnotný viacdňový koncoročný výlet. Výber padol na najmenšie veľhory na svete - Vysoké Tatry. Za tri dni sme stihli pochodiť Skalnaté pleso, Bilíkovu chatu, Reinerovu chatu, Zamkovského chatu, niektorí dokonca aj Téryho chatu. Okrem toho sme stihli aj horské káry, prehliadku Tatranskej Lomnice, Starého Smokovca a okúpať sa v AquaCity Poprad. Sme to my ale šikovní.

  Zobraziť viac
 • Prax žiakov 1. – 3. ročníka Prax žiakov 1. – 3. ročníka

  Kým štvrtáci maturovali a preukazovali svoje vedomosti pri zelenom stole, pracovali všetci ostatní žiaci na rôznych pracoviskách praxe. Žiaci prvého, druhého i tretieho ročníka sa zúčastnili týždennej praxe. Prax sa uskutočnila na všetkých zmluvných pracoviskách – ZOO Bratislava, MiniZOO Devín, prevádzky SuperZOO Bratislava a okolie, FirstFarms Agra M s.r.o. Plavecký Štvrtok, ambulancie veterinárnych lekárov. Ako vždy sa všetci vrátili s načerpanými skúsenosťami a bohatými zážitkami. Žiakov tretieho ročníka čakajú ešte dva týždne praxe, ostatní žiaci sa môžu tešiť na prax až v budúcom školskom roku.

  Zobraziť viac
 • Ústne maturitné skúšky Ústne maturitné skúšky

  Tento rok sa maturanti po dlhej dobe postavili pred zelený maturitný stôl a pred odbornými komisiami odprezentovali svoje vedomosti a štvorročné snaženie sa v laviciach školy i mimo nej. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa konala v dňoch 23.5. – 26.5. 2022. Žiaci sa snažili ukázať v čo najlepšom svetle a zažiariť pri odpovediach a dokázať, že ich štvorročné snaženie nevyšlo nazmar. V piatok 27.5. 2022 sa konala slávnostná rozlúčka s absolventami našej školy. Padali slzy, odovzdávali sa diplomy aj darčeky, zazneli milé slová na rozlúčku z úst pedagógov i žiakov. Do videnia naši milí absolventi a hor sa do života.....

  Zobraziť viac
 • Včelí raj v Devínskej Včelí raj v Devínskej

  My, žiaci I.VET triedy, sme sa zúčastnili interaktívnej exkurzie v miestnom včelárstve v Devínskej Novej Vsi. Oboznámili sme sa s históriou včelárenia, anatómiou a fyziológiou včely medonosnej a rôznymi včelárskymi produktami. Pán včelár nám ukázal, ako sa med spracováva – vytáčanie či pastovanie medu, plnenie a skladovanie. Vytvorili sme si sviečku z vosku, ktorú sme si spolu s malým medíkom zobrali domov. Na konci sme mali možnosť ochutnať rôzne typy medu – agátový, lesný, lipový, medy s príchuťami – zázvorový, jahodový, škoricový i kávový. Veľmi sa nám páčilo...

  Zobraziť viac