Aktuality

September   

 • 2.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 9.00 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 10.9.
 • 3.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 3.9. - preberanie učebníc – 1. – 4. ročník
 • do 9.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • 9.9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16.30
 • do 13.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách: 1. skupina   20.9. – 24.9., 2. skupina   27.9. – 1.10.
 • PRAX - 1. ročník : 1. skupina  27.9. – 1.10., 2. skupina 20.9. – 24.9. 
 • Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých (podľa ponuky)
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
 • príprava praxe pre 3. ročník podľa študijného zamerania – ZOO, ŠVPÚ, súkromné veterinárne ambulancie, pet predajne, výstavy psov, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2021/2022
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský)
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4.ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník (drobnochov)
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3. - 4. ročník
 • divadelné predstavenie – 4. ročník 

Október       

 • 11.-15.10. – PRAX - 2. ročník
 • kontrola žiakov na praxi
 • 14.10 (22.10.) - Bonitácia policajných psov – Malé Leváre – 3. ročník
 • Medzinárodná výstava psov
 • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
 • exkurzia v chove HD (RDP Most pri Bratislave) - 2. ročník
 • 28. - 29.10. - jesenné prázdniny

November

 • 3.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • 8.11. – 26.11. –PRAX - 3. ročník (podľa študijného zamerania)
 • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • exkurzia – chov hydiny (Bernolákovo) – 3. ročník
 • exkurzia – Výlov rýb – 4. ročník

December

 • školské kolo jazykových olympiád
 • 2.12. - Deň otvorených dverí
 • 17.12. - volejbalový turnaj
 • 23.12.21 – 7.1.22 - vianočné prázdniny
 • účelové cvičenie 1. a 2. ročník
 • kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
 • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
 • kontrola prípravy prác na SOČ
 • akcia „Vianočná korčuľa“
 • exkurzia Bitúnok Senec (prípadne január) – 4. ročník (podľa záujmu žiakov)
 • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)
 • medzinárodná výstava psov v Nitre

Január          

 • od 16.1. - lyžiarsky výcvikový kurz - 2. ročník
 • 19.1. - polročná klasifikácia
 • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

 Február       

 • 2.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 4.2. - polročné prázdniny
 • 7.2. – 25.2. - komisionálne skúšky
 • krajské kolo jazykových olympiád
 • protidrogová prednáška

Marec           

 • 28.2. – 4.3. – jarné prázdniny
 • 10.3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
 • 15.3. - 19.3.- PRAX - 1. ročník
 • 15.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 15.3. a 16.3. - účelové cvičenie - 2. ročník
 • 15.3. a 16.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník
 • 16.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 25.3. - volejbalový turnaj (alebo iná športová aktivita)
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
 • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník

Apríl             

 • 6.4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 7.4.- rodičovské združenie - 1. – 3. ročník o 16.30
 • 14.4. – 19.4. – veľkonočné prázdniny
 • 25.4. - 29.4. – PRAX – 2. ročník
 • náhradný termín EČ a PFIČ MS (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)

Máj               

 • praktická časť maturitnej skúšky (podľa termínu ústnej maturitnej skúšky)
 • prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2022/2023 (podľa metodických pokynov)
 • zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 (podľa prijímacích skúšok)
 • pedagogická rada pre 4. ročník (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky )
 • akademický týždeň (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky)
 • ústna časť maturitnej skúšky (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)
 • PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník (počas ústnej časti maturitnej skúšky)
 • odovzdávanie učebníc a vysvedčenia - 4. ročník (po ÚČ MS)
 • Úsmev ako dar – zbierka (podľa ponuky)

 Jún                

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 22.6. - pedagogická rada pre 1. - 3. ročník
 • 24.6. - 3. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 27.6. - 8.7. - 2-týždňová PRAX - 3. ročník - u súkromných veterinárnych lekárov
 • 29.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 29.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 30.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. a 2. ročník
 • koncoročný výlet – 1. - 3. ročník

Júl, August  

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • odovzdanie denníkov praxe 3. ročník v čase 9.00 - 12.00
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2022/2023

 September 2022

 • slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka ZŠ a 1 fotografiu o rozmere 3 x 4 cm
 • vysvedčenia pre 3. ročník

 

 • Triedny koncoročný výlet na vode Triedny koncoročný výlet na vode

  Školský rok 2020/2021 bol pre nás všetkých dosť turbulentný, naši tretiaci sa však rozhodli, že si koniec školského roka spestria a užijú spoločne na vode. Celé sa to začalo 18.6. na autobusovej stanici, kde sme sa všetci stretli a vybrali sa naproti novým zážitkom. Vyzbrojení opaľovacími krémami, desiatou a záchrannými vestami sme v obci Nový Trh nasadli na člny a vybrali sme sa splavovať Malý Dunaj. Ako správni veterinári sme počas plavby pozorovali rôzne zvieratá a užili sme si rýchlejšie aj pomalšie pasáže, preteky, vodu a slnko. Po úspešnom splave a vylodení nás v Jelke pri Mlyne čakala zaslúžená odmena v podobe kofoly, výborne pripravenej ryby, hranoliek či nanuku. Žiaci s vyučujúcimi, v tento deň prezlečenými za kapitánov, si tento deň užili a odniesli si krásne spomienky.

  Zobraziť viac
 • Prax žiakov 2. ročníka Prax žiakov 2. ročníka

  Druhý ročník našej školy sa zúčastnil 2-týždňovej praxe – od 7.6. do 18.6. 2021. Ako žiaci ostatných ročníkov i druháci hodnotili prax na výbornú. Prax absolvovali pod vedením skúsených inštruktorov v ZOO Bratislava, v MiniZOO Devín a v prevádzkach SuperZOO po celom území Bratislavy. Počasie nesklamalo, celý čas bolo krásne slnečno a teplo a preto okrem praktických skúseností a zručností žiaci získali bronzový odtieň pokožky. V denníkoch praxe sa objavia určite zaujímavé príspevky, popisy činností a pekné fotky.

  Zobraziť viac
 • Prax žiakov 3. ročníka Prax žiakov 3. ročníka

  Aj naši tretiaci sa konečne, po dlhom období dištančného vzdelávania, dočkali praxe. Absolvovali ju počas dvoch týždňov od 24.5. do 4.6. 2021. Vystriedali niekoľko pracovísk praxe – ZOO Bratislava, MiniZOO Devín a zúčastnili sa aj praxe vo veterinárnych ambulanciách. Zo všetkých pracovísk priniesli len to najlepšie hodnotenie – známky „výborný“. Teraz sa vrátili plní nielen zážitkov, ale aj získaných vedomostí a zručností do školských lavíc. Ale prax bude pokračovať....Od 21.6. sa na pracoviská ešte na dva týždne vrátia.

  Zobraziť viac
 • Dovidenia, maturanti! Dovidenia, maturanti!

  Dňa 24.5.2021 sa naši maturanti naposledy posadili do lavíc vo svojej triede. Prišli si poslednýkrát prevziať vysvedčenia. Tento moment sme si zvečnili fotkou. Veď, nech majú na čo spomínať ....
  Milí naši bývalí žiaci, želáme Vám veľa úspechov v univerzite Vášho života, spokojnosť a splnené kariérne a životné sny.
  Váš pedagogický kolektív

  Zobraziť viac