Aktuality

November

 • 4.11. – 22.11. – PRAX - 3. ročník (podľa študijného zamerania)  
 • 6.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • exkurzia – chov hydiny (Bernolákovo) – 3. ročník
 • exkurzia – Výlov rýb – 4. ročník

December

 • 5.12 - 11.12. - školské kolo jazykových olympiád
 • 5.12. - Deň otvorených dverí
 • 6.12. – mikulášsky volejbalový turnaj
 • 20.12. – vianočná korčuľa
 • účelové cvičenie
 • kurz na ochranu života a zdravia
 • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
 • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)
 • 23.12.19 – 7.1.20 - vianočné prázdniny

Január

 • od 11.1. - lyžiarsky výcvikový kurz - 2. ročník
 • 22.1. - polročná klasifikácia
 • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

Február

 • 3.2. - polročné prázdniny
 • 4.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 4.2.- 21.2. - komisionálne skúšky
 • 17.2.- 21.2. – jarné prázdniny
 • krajské kolo jazykových olympiád
 • protidrogová prednáška

Marec

 • 1.3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
 • 16.3.- 20.3. - PRAX - 1. ročník
 • 17.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 17.3. a 18.3. – účelové cvičenie - 2. ročník
 • 17.3. a 18.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník
 • 18.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 27.3. - volejbalový turnaj AMOS KANT CUP (alebo iná športová aktivita)
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
 • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník

Apríl

 • 7.4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 7.4. - rodičovské združenie - 1. – 3. ročník o 16.30
 • 20.4.- 24.4. – PRAX – 2. ročník
 • náhradný termín EČ a PFIČ MS (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)
 • účasť na cvičení záchranárskych psov

Máj

 • praktická časť maturitnej skúšky (podľa termínu ústnej maturitnej skúšky)
 • prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2020/2021 (podľa metodických pokynov)
 • zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 (podľa prijímacích skúšok)
 • pedagogická rada pre 4. ročník (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky )
 • akademický týždeň (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky)
 • ústna časť maturitnej skúšky (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)
 • PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník (počas ústnej časti maturitnej skúšky)
 • odovzdávanie učebníc a vysvedčenia - 4. ročník (po ÚČ MS)
 • Úsmev ako dar – zbierka (podľa ponuky)

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 17.6. - pedagogická rada pre 3. ročník
 • preberanie a odovzdávanie učebníc – 3. ročník
 • koncoročný výlet – 1. - 3. ročník
 • 22.6.- 3.7. - 2-týždňová PRAX - 3. ročník - u súkromných veterinárnych lekárov
 • 24.6. - pedagogická rada pre 1. a 2. ročník
 • 29.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 29.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 30.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. a 2. ročník

Júl, August

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • odovzdanie denníkov praxe 3. ročník v čase 9.00-12.00
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2020/2021

September 2020

 • slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka ZŠ  a  1 fotografiu o rozmere 3 x 4 cm
 • vysvedčenia pre 3. ročník

Čo sa udialo

September   

 • 2.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 8.30 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 10.9.
 • 3.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 3.9. – preberanie učebníc – 2. – 4. ročník
 • 4.9. - náhradný termín ÚFIČ MS
 • do 9.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • 12.9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16.30
 • do 13.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách:
  • 1. skupina 16.9. – 20.9.
  • 2. skupina 23.9. – 27.9.
 • PRAX - 1. ročník:
  • 2. skupina 23.9. – 27.9.
  • 1. skupina 16.9. – 20.9.
 • 20.9. - Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOOdom, ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
 • príprava praxe pre 3. ročník podľa študijného zamerania – ZOO, ŠVPÚ, súkromné veterinárne ambulancie, pet predajne, výstavy psov, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2019/2020
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský)
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4. ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník (drobnochov)
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3.- 4. ročník

Október

 • 14.- 18.10. – PRAX - 2. ročník
 • 23.10. - Bonitácia policajných psov – Moravský Sv. Ján – 3. ročník
 • 27.- 28.10. – Medzinárodná výstava psov
 • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
 • kontrola žiakov na praxi
 • odborná prednáška v aule (ochorenia zubov u psov)
 • exkurzia v chove HD (RDP Most pri Bratislave) - 2. ročník
 • 30. - 31.10. - jesenné prázdniny
 • PRAX tretiakov na farme ETELKA PRAX tretiakov na farme ETELKA

  V dňoch 13.-15.11.2019 sa žiaci III.VET zameranie Chov hospodárskych zvierat zúčastnili odbornej praxe na farme Etelka v Prašníku. Zoznámili sa s chovom kráv, prasiat, husí a sliepok. Postarali sa o čistenie koní, naučili sa ich sedlať a odmenou bolo jazdenie na koňoch. Navštívili tiež Ranč pod Babicou, ktorý je zameraný na chov exotických zvierat a chránených živočíchov. Všetci nad mieru spokojní sa vrátili po troch dňoch domov samozrejme s krásnymi zážitkami a novými odbornými skúsenosťami.

  Zobraziť viac
 • VÝLOV RÝB - exkurzia Veľké Blahovo VÝLOV RÝB - exkurzia Veľké Blahovo

  Dňa 11.11.2019 sa žiaci III.VET a IV.VET zúčastnili predvianočného výlovu rybníka vo Veľkom Blahove. Dozvedeli sa o význame chovu rýb, vplyvu rybníkov na životné prostredie, zadržiavanie vody v krajine. Videli výlov, triedenie, nakladanie a transport rýb. Prezreli si odchovné nádrže na rozmnožovanie plôdika. Samozrejme sa dozvedeli veľa nového a videli veľa zaujímavého.

  Zobraziť viac
 • Nie je štvrtok ako štvrtok Nie je štvrtok ako štvrtok

  Žiaci štvrtého ročníka vymenili klasický program štvrtkových praxí za niečo zaujímavejšie.... Zúčastnili sa pomocných prác na RDP Most pri Bratislave, kde pomáhali pri určovaní pohlavia husí a pri rozdeľovaní týchto operencov podľa pohlavia. Iný deň zase spolu s tretiakmi ošetrovali paznechty ovciam. Práca ich veľmi bavila i pobavila a boli skutočne dobrými pomocníkmi na družstve. Okrem toho jednu zo štvrtkových praxí strávili žiaci štvrtého ročníka v Hrubej Borši v Danube Polo klube pri koňoch. Okrem veľmi zaujímavej prednášky mali možnosť vyskúšať si ošetrovanie a kŕmenie koní ako i jazdu na koni. Dá sa povedať, že si vyskúšali z každého rožku trošku.....

  Zobraziť viac
 • Fyzika a astronómia v angličtine Fyzika a astronómia v angličtine

  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU organizovala 3.10. prednášku s americkou vedkyňou a astronautkou Dr. Mary Ellen Weber, ktorá pracovala 10 rokov pre NASA, bola členkou dvoch posádok raketoplánu a strávila vo vesmíre 18 dní. Prednášky sa zúčastnili študenti druhého ročníka a obohatili si vedomosti z fyziky, astronómie a angličtiny. Dozvedeli sme sa, čo motivovalo Dr. Weber, aby sa stala astronautkou, ako vyzerajú prípravy pred štartom raketoplánu a pozreli sme si zaujímavé video z vesmírnej lode. Na záver prednášky nás Dr. Weber motivovala, aby sme sa nikdy nevzdávali a išli si za svojím cieľom tak ako ona.

  Zobraziť viac
 • Noc výskumníkov Noc výskumníkov

  Žiaci II.VET sa v piatok 27.9. zúčastnili 13teho ročníka akcie Noc výskumníkov. V Starej tržnici sa zišli vedci zo slovenských univerzít a SAV, aby záujemcom o vedu priblížili, čím sa zaoberajú a aké sú trendy vo vede a technike. Naši žiaci si po skupinkách prezreli expozície a strávili v diskusii príjemné piatkové dopoludnie.

  Zobraziť viac
 • Bližšie k prírode... Bližšie k prírode...

  Dňa 24.9.2019 sa žiaci II. A III. VET zúčastnili Eko vzdelávacieho programu, ktorý sa konal v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

  Na úvod programu sme si pozreli krátke video z aktuálneho života v oceánoch, kedy prezentujúci chceli poukázať na dopad používania jednorazových plastov na život v oceánoch a s ním spojený potravový reťazec. Po krátkom videu nasledovala diskusia a interaktívny program, kde sa mohli zapojiť žiaci do súťažných otázok a vyhrať bambusové slamky, či plátenné tašky.

  Zobraziť viac