Učitelia

Mgr. Paulína Čambalová - cambalova@veterinarnaskola.sk

 • Slovenský jazyk a literatúra – SJL
 • Dejepis – DEJ
 • Seminár zo slovenského jazyka a literatúry – ESI
 • Základy latinčiny – ZLY
 • Etická výchova – ETV

Mgr. Ernest Fulmek - ernest.fulmek@gmail.com

 • Telesná a športová výchova – TSV
 • Aplikovaná biológia – APB
 • Seminár z biológie – SEB
 • Zoológia – ZLG
 • Krúžok: Športové hry

Mgr. Michaela Henčeková - hencekova@veterinarnaskola.sk

 • Chémia – CHE
 • Aplikovaná chémia – APC
 • Seminár z chémie – SEC
 • Farmakológia – FAR
 • Biológia – BIO
 • Etická výchova - ETV
 • Krúžok: Názvoslovie chemických zlúčenín

MVDr. Branislav Hronský - hronsky@centrum.sk

 • Základy rastlinnej výroby – ZRS
 • Základy patológie – ZPT
 • Reprodukcia hospodárskych zvierat – RHZ
 • Anatómia a fyziológia v drobnochove – AFD
 • Hygiena a technológia v drobnochove – HCD
 • Veterinárna starostlivosť v drobnochove – VND
 • Základy mechanizácie - ZAM
 • Praktické cvičenia z chirurgie – IPC
 • Výživa a dietetika – VDA
 • Ekonomika a podnikanie - EPO
 • Prax - PXA

Ing. Renata Kantová - kantova@veterinarnaskola.sk

 • Nemecký jazyk 2 – 2NJ
 • Občianska náuka – OBN
 • Základy nemčiny - ZNY
 • Krúžok: Deutsch aktiv

MVDr. Milan Kopčok - kopcokm@gmail.com

 • Anatómia a fyziológia – ANF
 • Veterinárna starostlivosť – VES
 • Chirurgia – CHG
 • Genetika a reprodukcia – GRP
 • Špeciálna reprodukcia zvierat – SRP
 • Choroby cudzokrajných zvierat – CCZ
 • Zdravotná starostlivosť v chove psov – ZUP
 • Výživa a dietetika – VDA
 • Veterinárna starostlivosť v drobnochove - VND

Ing. Róbert Kondrk

 • Chov zvierat - HZT
 • Prax – PXA

Mgr. Denisa Melišková - meliskova@veterinarnaskola.sk

 • Anglický jazyk  – ANJ
 • Anglický jazyk 1 – 1AJ
 • Konverzácia v anglickom jazyku – KAJ

MVDr. Antónia Pastieriková

 • Prax – PXA

MVDr. Ivo Pekár

 • Asanácia – ASA
 • Hygiena potravín - HPT

MVDr. Vladislav Pukáč

 • Hygiena a technológia chovu zvierat – HCH
 • Chov, výživa a výcvik psov – CYP
 • Anatómia a fyziológia psov – AFP

MVDr. Zdenka Rajská

 • Mikrobiológia a parazitológia – MIP
 • Laboratórna technika – LAB

Ing. Miloslava Šavelová

 • Prax – PXA

Mgr. Marek Vančo, PhD. - Marek.vanco@stuba.sk

 • Matematika – MAT
 • Fyzika – FYZ
 • Informatika – INF
 • Fyzika a astronómia v angličtine Fyzika a astronómia v angličtine

  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU organizovala 3.10. prednášku s americkou vedkyňou a astronautkou Dr. Mary Ellen Weber, ktorá pracovala 10 rokov pre NASA, bola členkou dvoch posádok raketoplánu a strávila vo vesmíre 18 dní. Prednášky sa zúčastnili študenti druhého ročníka a obohatili si vedomosti z fyziky, astronómie a angličtiny. Dozvedeli sme sa, čo motivovalo Dr. Weber, aby sa stala astronautkou, ako vyzerajú prípravy pred štartom raketoplánu a pozreli sme si zaujímavé video z vesmírnej lode. Na záver prednášky nás Dr. Weber motivovala, aby sme sa nikdy nevzdávali a išli si za svojím cieľom tak ako ona.

  Zobraziť viac
 • Noc výskumníkov Noc výskumníkov

  Žiaci II.VET sa v piatok 27.9. zúčastnili 13teho ročníka akcie Noc výskumníkov. V Starej tržnici sa zišli vedci zo slovenských univerzít a SAV, aby záujemcom o vedu priblížili, čím sa zaoberajú a aké sú trendy vo vede a technike. Naši žiaci si po skupinkách prezreli expozície a strávili v diskusii príjemné piatkové dopoludnie.

  Zobraziť viac
 • Bližšie k prírode... Bližšie k prírode...

  Dňa 24.9.2019 sa žiaci II. A III. VET zúčastnili Eko vzdelávacieho programu, ktorý sa konal v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

  Na úvod programu sme si pozreli krátke video z aktuálneho života v oceánoch, kedy prezentujúci chceli poukázať na dopad používania jednorazových plastov na život v oceánoch a s ním spojený potravový reťazec. Po krátkom videu nasledovala diskusia a interaktívny program, kde sa mohli zapojiť žiaci do súťažných otázok a vyhrať bambusové slamky, či plátenné tašky.

  Zobraziť viac
 • Biela pastelka Biela pastelka

  Únia nevidiacich a slabozrakých každoročne organizuje verejnú zbierku na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Aj tento rok sa dobrovoľníci Bielej pastelky vydali do ulíc v piatok 20.9. Žiaci našej školy sa taktiež rozhodli aktívne podporiť túto peknú akciu a tri dvojice z druhého a tretieho ročníka vymenili pohodlie školských lavíc za tri lokality v bratislavskej Dúbravke. V bielom tričku s logom bielej pastelky a s bielo-modrou pokladničkou rozdávali za dobrovoľný príspevok symbolické biele pastelky s cieľom získať finančné prostriedky. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať krásnych 430,71 eur.

  Veríme, že sme týmto spôsobom prispeli svojou troškou k zlepšeniu života ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

  Zobraziť viac
 • Výstava chovateľov Výstava chovateľov

  Dňa 20.9.2019 sa žiaci III.VET a IV.VET zúčastnili výstavy chovateľov v Ivanke pri Dunaji. Videli expozície králikov, hydiny, holubov, exotického vtáctva a chovu rýb. Prezreli si aj výstavu záhradkárov a poľovných trofejí.

  Zobraziť viac
 • V rámci praxe exkurzia V rámci praxe exkurzia

  Dňa 19. a 26.9.2019 sa žiaci I.VET zúčastnili v rámci praxe exkurzie v Moste pri Bratislave na Roľníckom družstve. Oboznámili sa s chovanými plemenami, jednotlivými kategóriami zvierat, videli spôsob ustajnenia a ošetrovania a dostali odborný výklad o chove dobytka a spracovaní mlieka a ostatných produktov. Poďakovanie patrí Ing. Glasnákovej a jej synovi Bc. Glasnákovi, ktorí sú oduševnení pre svoju prácu, o čom svedčí aj mnoho ocenení z výstav.

  Zobraziť viac
 • Týždňová prax prvákov Týždňová prax prvákov

  Od 16.9. do 27.9.2019 mali žiaci I.VET prax v ZOO Bratislava. Zoznámili sa s chovom, ošetrovaním zvierat, kŕmením a s prácou na rajónoch.

  Zobraziť viac
 • Plavecký kurz prvákov Plavecký kurz prvákov

  Tak ako každoročne aj tento rok si delili naši prváci prax s plaveckým kurzom. Ten dopadol v rámci možností dobre, ovplyvnilo nás trošku chrípkové obdobie. Dôležité je ale, že sa nikto neutopil a niektorí sa možno aj niečomu priučili.

  Zobraziť viac